Rioolaansluiting

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

  • De gemeente onderhoudt het rioolstelsel tot aan de erfgrens: de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan.
  • Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het hoofdriool.
  • De gemeente onderhoudt het riool tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.
  • Vraag uw aansluiting minimaal 8 weken van te voren aan.

Voor de aanvraag van een rioolaansluiting heeft u de volgende documenten en gegevens nodig:

  • uw contactgegevens
  • de locatie van de aansluiting
  • een situatieschets
  • het type aansluiting

U betaalt zelf de aanlegkosten van uw huis tot het hoofdrioolstelsel. Denk hierbij aan de kosten van de aannemer, materiaalkosten en toezicht.

De inning van de jaarlijkse rioolheffing van de gemeente West Betuwe is overgedragen aan Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel.