Regionale Energie Strategie (RES)

We werken hard aan de energietransitie. Dat doen we binnen de Regio Rivierenland samen met de andere zeven gemeenten. Doel is om een gezonde, duurzame regio te worden en klimaatverandering door CO2-uitstoot tegen te gaan.

De Regionale Energie Strategie (RES)externe-link-icoon helpt om samen doelen te formuleren én uit te voeren.

Wat is de RES?

RES staat voor Regionale Energiestrategie. Het is een document waarin we als energieregio Rivierenland beschrijven hoe en waar we duurzame energie gaan opwekken. West Betuwe is onderdeel van deze regio. Het gaat over elektriciteit uit zon en wind. Ook bedenken we hoe we de warmtetransitie mogelijk maken, dus duurzame alternatieven voor aardgas. Tenslotte kijken we wat dat alles betekent voor de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. De RES beschrijft dus onder andere:

  • hoeveel duurzame energie we gaan opwekken met zon en wind
  • hoe we duurzaam warmte gaan opwekken
  • hoe we die nieuwe bronnen aansluiten op het energie- en warmtenetwerk

Op de website van RES Rivierenland wordt dit ook uitgelegd in een video. Bekijk het hierexterne-link-icoon

Waarom doen we dit?

De RES vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Dit Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs 2015. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we werken aan 49% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990) en minimaal 95% CO2-reductie in 2050. In het Gelders Energieakkoord (GEA)externe-link-icoon is de lat iets hoger gelegd met 55% CO2-reductie in 2030. Dat lijkt nog ver weg, maar deze doelen vragen nu om actie. Zelfs als we flink inzetten op energiebesparing, hebben we nog steeds alle vormen van duurzame energie nodig om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn.

Dertig regio’s

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we op regionaal niveau werken aan deze doelen. Voor individuele partijen is het namelijk te omvangrijk en te kostbaar om die opgave zelfstandig te realiseren. Nederland is verdeeld in 30 energieregio’sexterne-link-icoon. Die werken dus ieder aan een RES. Dit zijn regio’s waarin al samengewerkt wordt op het gebied van energie en duurzaamheid. Regio Rivierenland bestaat uit de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, en Zaltbommel.

Welke stappen zetten we?

Conceptbod als eerste stap

Op weg naar de Concept RES zijn in alle gemeenten al bijeenkomsten gehouden. Hierin is verkend waar er in de regio mogelijkheden liggen om duurzame energie op te wekken. De ideeën hieruit maken onderdeel uit van de Concept RES. 

Met dit conceptbod zet Rivierenland een eerste stap voor de invulling van het landelijke Klimaatakkoord. Daarin staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking. Het bod in de Concept RES FruitDelta Rivierenland bestaat uit 42 windmolens en een aantal  grootschalige zonnevelden van totaal 176 hectare. Van de 42 windmolens draaien er eind dit jaar al 25. Dit bod is een eerste stap en bestaat alleen uit bestaande en al geplande windmolens en zonnevelden. Voor onze gemeente zijn het zonneveld en de windmolens bij Avri hier al in meegenomen. Dat geldt ook voor de windmolens langs de A15 bij knooppunt Deil. 

Op weg naar RES 1.0  

Met de RES 1.0 die we 2021 aanbieden, zetten we de tweede stap. De Regio Rivierenland heeft de ambitie om het bod te verdubbelen en zo meer bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord en ook het Gelders Energieakkoord (GEA). Dit najaar volgen gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers om samen de RES 1.0 op te stellen. Dat willen we doen met bijeenkomsten in alle gemeenten in de Regio Rivierenland. We gaan het dan samen hebben over de ambitie in West Betuwe op het gebied van grootschalige zonne- en windenergie.