Onderhoudssubsidie monumenten

Vanaf 1 januari 2024 kunt u weer subsidie aanvragen voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld in de volgorde van ontvangst van de aanvragen volgens het systeem “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Hierbij geldt als datum van ontvangst de datum waarop de subsidieaanvraag compleet is. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen zijn duidelijke tekeningen van de bestaande én de nieuwe situatie nodig. Ook foto’s van het gehele monument in de omgeving en van de afzonderlijke onderdelen die u wilt gaan wijzigen zijn van belang.

Belangrijk om te weten

De voorwaarden kunt u op deze website lezenexterne-link-icoon. Deze verordening geldt ook voor West Betuwe zolang een nieuwe verordening nog niet is vastgesteld.

Omgevingsvergunning

Voor restauratie, sloop, verbouwing of wijziging van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Een aantal onderhoudswerkzaamheden voor een gemeentelijk monument kunt u zonder vergunning uitvoeren. De werkzaamheden moeten dan wel binnen de uitvoeringsrichtlijnen vallen en moet wel de werkzaamheden melden voordat u deze laat uitvoeren.

Zie ook