Onderhoudssubsidie Monumenten

De voorwaarden kunt u op deze website lezen. Deze verordening geldt ook voor West Betuwe zolang een nieuwe verordening nog niet is vastgesteld.

Voor restauratie, sloop, verbouwing of wijziging van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Een aantal onderhoudswerkzaamheden voor een gemeentelijk monument kunt u zonder vergunning uitvoeren. De werkzaamheden moeten dan wel binnen de uitvoeringsrichtlijnen vallen en moet wel de werkzaamheden melden voordat u deze laat uitvoeren.