Omgevingsplan

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Die regels helpen om ontwikkelingen mogelijk te maken en tegelijkertijd om onze leefomgeving te beschermen. Denk aan regels over bouwen, het gebruik van gebouwen, monumenten, water, natuur en milieu. Het beschrijft wat wel of niet kan, mag of moet. Als u wilt  (ver)bouwen, een bedrijf wilt beginnen, een boom wil kappen of een groter plan heeft, wordt uw plan getoetst aan het omgevingsplan. U heeft dan mogelijk een omgevingsvergunning nodig.  Op onze pagina over de omgevingsvergunning vindt u hier meer informatie over.

Van meerdere bestemmingsplannen naar één omgevingsplan per gemeente

De gemeente heeft meerdere bestemmingsplannen voor het grondgebied. Onder de nieuwe Omgevingswet moet iedere gemeente één Omgevingsplan voor het hele grondgebied vaststellen. De gemeente heeft tot 2032 de tijd om de regels uit de bestemmingsplannen en verordeningen te verwerken in het Omgevingsplan. Zolang er nog geen Omgevingsplan is, gelden de regels uit de bestemmingsplannen en verordeningen nog.

Participatie en wettelijke procedures

De gemeenteraad stelt het omgevingsplan en eventuele toekomstige wijzigingen daarop vast. Vooraf vindt participatie plaats en zijn er mogelijkheden om zienswijzen in te dienen. Zo zorgen we er voor dat de gemeenteraad alle belangen goed mee kan wegen bij de vaststelling van het Omgevingsplan.

Bekijk het omgevingsplan

U kunt het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplannen) bekijken op de website van het omgevingsloketexterne-link-icoon. Klik door op ‘regels op de kaart’. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland. De omgevingsdienst is voor onze gemeente het loket voor informatie over het omgevingsplan en omgevingsvergunningen. U bereikt Omgevingsdienst Rivierenland op de volgende manieren: e-mail info@odrivierenland.nl, telefoon 0344 - 57 93 14.

Meer informatie over het Omgevingsplan

Hierboven hebben we kort en krachtig de essentie van het Omgevingsplan beschreven. Wilt u meer gedetailleerde informatie over dit nieuwe instrument, kijk dan op de website van het Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon.

Het Omgevingsplan is één van de instrumenten van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking is gegaan. Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op onze pagina over de omgevingswet.