Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over onze leefomgeving en hoe we die inrichten. De wet bundelt en vereenvoudigt de regels als u iets wilt (ver)bouwen. Of het nu gaat om een bedrijf, huis of windmolen. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2022 in werking.

Wat is het? 

In Nederland hebben we heel veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Dat is ingewikkeld. Sommige zaken duren daardoor onnodig lang. Daarom komt de Omgevingswet. Dat is één wet die alle 26 wetten over fysieke leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Denk aan wetten over wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Het omgevingsrecht wordt niet alleen overzichtelijker en transparanter, ook biedt de Omgevingswet meer ruimte voor ideeën uit de samenleving. Dit komt doordat de bedoeling van de wet is dat er meer algemene regels gaan gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen.

Wat is het doel? 

Doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen:

  • een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden
  • de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen

Hoe werkt West Betuwe aan de Omgevingswet? 

Onlangs werd de invoering van de wet uitgesteld. Naar verwachting treedt deze in werking op 1 januari 2022. De gemeente bereidt zich dan ook voor op deze nieuwe wet. Daar werken we dagelijks hard aan. We werken aan de volgende onderdelen:

  • Eén omgevingsvisie: hierin staan onze ambities en lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving. Deze visie moet uiterlijk in 2024 vastgesteld zijn. 
  • Eén omgevingsplan: Per gemeente is er straks één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Huidige bestemmingsplannen worden dan omgezet naar het omgevingsplan. 
  • Eén omgevingsloket: Het digitale loket voor informatie over en het aanvragen van vergunningen. Eenvoudig en overzichtelijk.