Mobiliteitsprogramma

De gemeente West Betuwe werkt aan een nieuw Mobiliteitsprogramma voor de periode van 2021 tot 2025. Hierin bepalen we concrete acties voor de komende jaren. Samen met inwoners, organisaties en partners stellen we het programma op.

Belangrijk om te weten

De gemeente West Betuwe werkt aan een nieuw Mobiliteitsprogramma voor de periode van 2021 tot 2025. Het adviesbureau Mobycon helpt de gemeente hierbij. Het programma is een vervolgstap op de Mobiliteitsvisie. De visie is in april van dit jaar vastgesteld. In deze video krijgt u daar meer uitleg overexterne-link-icoon

De vastgestelde visie kunt u hieronder downloaden en lezen.

Mobiliteitsprogramma

In het Mobiliteitsprogramma geven we invulling aan deze visie. We bepalen concrete acties voor de komende jaren. Die bepalen we samen met inwoners en organisaties. Zij maken immers dagelijks gebruikers van wegen, fiets- en wandelpaden. Ze weten als geen ander de knel- en aandachtspunten. Zo werken we aan het bereikbaar en leefbaar houden van de gemeente.

Online platform

Hoe zorgen we voor minder sluip- en vrachtverkeer in de kernen? Hoe maken we duurzame vormen van vervoer aantrekkelijker? En wat kan er beter aan de voorzieningen voor fietsers? Inwoners en organisaties konden daarover meedenken en -praten. Dat kon online via een platform. 

Het online platform is gesloten! Bedankt voor uw bijdrage. De opbrengsten van het platform nemen we mee bij het opstellen van het Mobiliteitsprogramma. Via deze projectwebsite houden we u op de hoogte van de voortgang.

Hoe verder?

Tot eind augustus haalden we alle ideeën, meningen en suggesties op. Deze namen we mee in het opstellen van het Mobiliteitsprogramma. Het betekent niet dat we alles direct uit kunnen voeren. Waar mogelijk nemen we het mee. De input verwerken we in zogenaamde 'wensbeelden'. Dit geeft aan welke wensen er op het gebied van mobiliteit leven. Begin december presenteren we dit aan de gemeenteraad. Deze informatie wordt later ook toegevoegd aan deze website.