Mobiliteitsprogramma

De gemeente West Betuwe werkt aan een nieuw Mobiliteitsprogramma voor de periode van 2021 tot 2025. Hierin bepalen we concrete acties voor de komende jaren. Samen met inwoners, organisaties en partners stellen we het programma op.

De gemeente West Betuwe werkt aan een nieuw Mobiliteitsprogramma voor de periode van 2021 tot 2025. Het adviesbureau Mobycon helpt de gemeente hierbij. Het programma is een vervolgstap op de Mobiliteitsvisie. De visie is in april van dit jaar vastgesteld. In deze video krijgt u daar meer uitleg over

De vastgestelde visie kunt u hieronder downloaden en lezen:

Mobiliteitsprogramma

In het Mobiliteitsprogramma geven we invulling aan deze visie. We bepalen concrete acties voor de komende jaren. Die bepalen we samen met inwoners en organisaties. Zij maken immers dagelijks gebruikers van wegen, fiets- en wandelpaden. Ze weten als geen ander de knel- en aandachtspunten. Zo werken we aan het bereikbaar en leefbaar houden van de gemeente.

 

Hoe zorgen we voor minder sluip- en vrachtverkeer in de kernen? Hoe maken we duurzame vormen van vervoer aantrekkelijker? En wat kan er beter aan de voorzieningen voor fietsers? Inwoners en organisaties mogen daarover meedenken en -praten. Dat kan via een online platform. Meld u aan via onderstaande button. Dat kan tot 26 augustus. 

Platform voor inwoners

Voor organisaties is er een apart platform. Zij worden per e-mail uitgenodigd om mee te doen. Heeft u geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op met mevrouw Babet Hendriks van Mobycon via b.hendriks@mobycon.nl

Tot eind augustus halen we alle ideeën, meningen en aandachtspunten op. Deze nemen we mee in het opstellen van het Mobiliteitsprogramma. Het betekent niet dat we alles direct uit kunnen voeren. Waar mogelijk nemen we het mee. Dit presenteren we in oktober aan de gemeenteraad. Deze informatie wordt later ook toegevoegd aan deze website.