Kleinschalige woongroep Windvaan 25 in Geldermalsen

Amv's

Wie wonen er in de kleinschalige woongroep?  

Het groepshuis is bestemd voor de ‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’ afgekort amv’s. Sinds 1 april 2024 wonen er 12 meisjes op deze locatie in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar. Er is plek voor maximaal 14 jongeren. Op de slaapkamers slapen twee jongeren, op enkele kamers een persoon. Er is 24 uur per dag begeleiding in huis om de jongeren te begeleiden en te ondersteunen.

Waar staat amv voor?

Amv staat voor 'alleenstaande minderjarige vreemdeling’. Dit is een jongere onder de 18 jaar die uit zijn/haar land is gevlucht wegens oorlog, vervolging of geweld. Deze jongere is zonder ouders of voogd in Nederland aangekomen. De minderjarige vluchtelingen komen uit verschillende landen en vluchtten om verschillende redenen. De amv’s in de Windvaan hebben een verblijfstatus in Nederland gekregen.

Hoe worden de jongeren begeleid?  

Op een kleinschalige woongroep voor jongeren wordt de normale gang van zaken zoveel mogelijk nagebootst. De jongeren gaan naar het voortgezet onderwijs, te beginnen in de Internationale Schakelklas. Thuis koken en eten ze samen. De begeleiding is er vooral op gericht dat jongeren naar school gaan, een bijbaan vinden en daarnaast bezig kunnen zijn met hobby's. Kortom, het faciliteren en ondersteunen bij hetgeen wat normale leeftijdsgenoten ook doen in Nederland. Daarnaast hebben begeleiders oog voor de persoonlijke verzorging van de jongeren en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar leefomgeving.

Wie begeleidt de jongeren?

NAAST verzorgt de begeleiding en het beheer. De gemeente West Betuwe is eigenaar van het pand en verhuurt het pand als kleinschalige woongroep aan NAAST.

Nidos heeft de voogdij over alle amv’s in Nederland. Het Nidos zorgt bijvoorbeeld voor het leef- en zakgeld.

Kunnen de jongeren al wennen aan hun nieuwe leven? 

Amv’s zijn jong en veerkrachtig. Ze zullen natuurlijk moeten werken aan een prettig leven hier. Factoren die dit gunstig beïnvloeden zijn:

  • het zo snel mogelijk kunnen oppakken van het normale leven met perspectief op werk, opleiding of andere vormen van participatie;
  • het beschikken over voldoende sociale steun/netwerken (o.a. van de woongroep maar ook van buurtgenoten);
  • duidelijkheid over verblijf, en;
  • de nabijheid van naaste familie en Nederlandse mensen die ze een welkom gevoel geven.

Hoelang kunnen de jongeren hier wonen?

Zodra de jongeren een volwassen leeftijd bereiken en er klaar voor zijn om de groepswoning te verlaten, wordt geprobeerd om hen te huisvesten in een reguliere woning. Uiteraard kan dit alleen als er geschikte woonruimte beschikbaar is. 

Contact

Hoe kan ik helpen?

De jongeren zijn niet voor niks gevlucht van huis en haard, ze hebben een zware vluchtroute achter de rug en moeten zich telkens verantwoorden. Ze hebben een nare periode doorstaan en willen niets liever dan een prettig en veilig thuis hebben, mee doen en onderdeel worden van de maatschappij. Door een goede buur te zijn zullen zij zich welkom voelen. U kunt zich ook melden als vrijwilliger. Dat kan via meedoen@welzijnwestbetuwe.nl.

Wat als er overlast is?

Indien u overlast ervaart, betreuren we dat als gemeente. Mocht het geval zich voordoen: bel aan en vertel welk overlast u ervaart. Of bel naar de begeleiderstelefoon: 06-82086150. Mailen kan ook naar kwg-windvaan@naast.nl. Door direct contact op te nemen kan NAAST snel en adequaat inspelen op mogelijke overlast. 

Klankbordgroep Windvaan 

De klankbordgroep is een kleine groep van buurtbewoners die samen met Nidos en gemeente de gang van zaken aan de Windvaan periodiek evalueert. Andere geïnteresseerden kunnen via deze klankbordgroep op de hoogte worden gehouden. 

Taakstelling en het pand

Wat is de taakstelling?

Het Rijk geeft iedere gemeente de opdracht om jaarlijks voor een aantal vluchtelingen met verblijfstatus huisvesting te vinden. Dit noemen we de taakstelling. Het uitvoeren van deze taakstelling is een wettelijke verplichting. Een deel van de taakstelling bestaat uit het huisvesten van amv’s. 

Waarom opvang?

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen is opvang nodig. Het beleid van gemeente West Betuwe is om voor vluchtelingen en statushouders opvang te regelen als het een wettelijk verplichte taak is. Door deze jongeren op te vangen, zet de gemeente een stap dichter bij het voldoen aan de taakstelling.

Waarom is de Windvaan gekozen voor amv’s?

Omdat dit pand al een zorg- en woonlocatie was, zijn er weinig aanpassingen nodig. Hierdoor kan de gemeente deze alleenstaande jongeren met verblijfstatus snel een opvangplek bieden.

Hoelang blijft dit een kleinschalige woongroep?

De intentie is om deze locatie meerdere jaren als kleinschalige woongroep te gebruiken. We hopen dat de jongeren hier het begin van hun bestaan in Geldermalsen kunnen opbouwen. Lees meer over de taakstelling van het Rijk via de website van de Rijksoverheid.externe-link-icoon