Klachtenmeldpunt aanbesteden

Meldpunt voor klachten. Ondernemers die een klacht hebben over een specifieke inkoop-/aanbestedingsprocedure van de gemeente kunnen dat melden.

In het kader van een inkoop-/aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen de gemeente en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de procedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht. De gemeente dient op grond van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht een klacht behoorlijk en zorgvuldig te behandelen. Daarom heeft de gemeente West Betuwe een ‘Klachtenmeldpunt aanbesteden’ ingericht. Klachten worden afgehandeld conform de standaard ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’ (ontwikkeld door de Rijksoverheid).

Klacht doorgeven via e-mail

Ondernemers die een klacht hebben over een specifieke inkoop-/aanbestedingsprocedure kunnen deze kenbaar maken via het e-mailadres inkoop@westbetuwe.nl