Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente West Betuwe 2024 2027.

Aanbesteden betekent dat een dienst of afdeling van de gemeente bedrijven de mogelijkheid biedt een offerte in te dienen voor de uitvoering van een opdracht.

Deze opdracht kan bestaan uit:

  • Het uitvoeren van werken (bijvoorbeeld onderhoud aan wegen)
  • Het leveren van goederen (zoals pennen of kantoormeubilair) of
  • Het verrichten van diensten (bijvoorbeeld consultancy)

Bij sommige aanbestedingen wordt ook gebruik gemaakt van internet om de benodigde informatie te ontsluiten.

Vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente West Betuwe op overheid.nlexterne-link-icoon

Systeem van aanbesteden heeft voordelen voor de gemeente en ondernemers

Voordelen gemeente

  • De gemeente heeft een ruime keuze uit opdrachtnemers
  • De gemeent kiest de meest geschikte partij tegen een zo gunstig mogelijke prijs

Voordelen voor bedrijven

  • Er transparantie en openheid bij de gunning van gemeentelijke opdrachten
  • Gelijke kansen, ook voor nieuwkomers op de markt

Ga naar de Klachtenprocedure