Jeugd en gezinsvragen

Waar kan ik terecht voor vragen over het opvoeden en opgroeien van mijn kind? Wat doe ik als mijn kind jeugdhulp nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er gedragsproblemen zijn? Bel met het Team sociaal.

Handige informatie

Vragen, zorgen en problemen

Het opvoeden kinderen is leuk, maar kan ook uitdagend zijn. Problemen van uw kind of in de relatie met uw kind kunnen divers zijn. Elke leeftijd kent specifieke problemen. Uw kind eet niet goed, lijkt heel teruggetrokken of juist extreem druk, u krijgt geen contact meer met uw puberkind, u hebt zelf grote problemen waardoor u twijfelt over de aandacht die u uw kind kunt geven.

Antwoorden, advies en hulp

Op het Gezinsloketexterne-link-icoon staan organisaties, stichtingen en activiteiten in de buurt die u kunnen helpen bij het beantwoorden van veel vragen. U vindt hier ook tips voor het hele gezin om fit en gezond op te groeien.

Vaak is een persoonlijk gesprek prettig en nodig. Dit kan op verschillende plekken, en is afhankelijk van de situatie. Vragen kunt u stellen op voor u vertrouwde plekken zoals het consultatiebureau (bij het jonge kind), de leerkracht of zorgcoördinator van school of uw huisarts

U kunt uw vraag ook stellen aan het Team Sociaal. In het team zijn verschillende jeugdprofessionals werkzaam. De professional brengt samen met u in beeld wat er nodig is om passende zorg te organiseren. Zij geven u tips en kunnen u informeren en adviseren. Als het nodig is bieden ze kortdurende ondersteuning. Ook kunnen ze u doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp.

In de gemeente West Betuwe zijn diverse huisartsen die in hun praktijk een Praktijkondersteuner Jeugd hebben. Daar kunt u ook terecht met uw opvoed- en opgroeivragen.

Jeugdhulp

Het Team Sociaal van de gemeente West Betuwe kan u informeren over en in contact brengen met allerlei vormen van jeugdhulp of dat voor u organiseren. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Ambulante jeugdhulp
  Ambulante jeugdhulp is hulp die thuis wordt geboden. Het gaat om tijdelijke hulp bij de opvoeding van de kinderen. Doelgroep zijn gezinnen die uit balans zijn, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met gedragsproblemen van het kind.

 • Jeugd-ggz
  De jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) is er om hulp te bieden als uw kind te maken krijgt met een psychische aandoening of klachten.

 • Zorg voor jeugd met een beperking
  Bij zorg voor jeugd met een beperking gaat het om kinderen met bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking (zoals blind, slechtziend of doof), een lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel), een chronische ziekte, een psychiatrische aandoening of een taalontwikkelingsstoornis.

 • Pleegzorg
  Pleegzorg is zorg buiten het gezin. Het betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen.

Persoonsgebonden budget

Wilt u jeugdhulp ontvangen van een aanbieder die geen contract heeft met de gemeente West Betuwe of zelf de regie houden op de jeugdhulp? Dan kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Hierbij gelden een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de pagina Persoonsgebonden budget.

Vaccinatie

Heeft u een vaccinatie nodig?  Sante Partners verzorgt in onze gemeente alle vaccinaties voor moeder en kind tot 4 jaar. Voor kinderen vanaf 4 jaar verzorgt de GGD Gelderland-Zuid de vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma.

Hier vindt u alle vaccinaties die GGD Gelderland-Zuid biedt.
De basisvaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt uw kind van de jgz-medewerkers.

GGD Gelderland-Zuidexterne-link-icoon

Hier vindt u alle vaccinaties voor moeder en kind. Zo krijgt hij/zij alle bescherming die nodig is. Sante Partners geven ook de zogenoemde 22 weken prik tijdens je zwangerschap. Deze prik beschermt je baby direct vanaf de geboorte tegen kinkhoest.

Sante Partnersexterne-link-icoon