Zorg in natura en/of persoonsgebonden budget

Als zorg of ondersteuning nodig is, dan kijken we samen naar de zorgaanbieder(s). Wie kan de professionele ondersteuning het beste leveren?

Wat u moet weten

  • Als u kiest voor een gecontracteerde zorgaanbieder, kiest u voor zorg in natura (ZIN).
  • Als u kiest voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder, kunt u via een Persoonsgebonden budget (Pgb) toch zorg ontvangen van de door u gekozen zorgverlener.

Zorg in natura (ZIN) of Persoonsgebonden budget (Pgb)

Zorg in natura (ZIN)

  • U kiest voor een zorgaanbieder met een contract met de gemeente
  • Uw contactpersoon bij het Team Sociaal kan u helpen bij het maken van de keuze in zorgaanbieders.
  • U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.
  • De zorgaanbieder legt de afspraken en doelen vast in een zorgplan.
  • De gemeente regelt vervolgens dat de zorgkosten betaald worden.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

  • Kiest u voor een zorgaanbieder die niet gecontracteerd is door de gemeente, dan kunt u een Persoonsgebonden budget (Pgb) aanvragen.
  • Een niet gecontracteerde zorgaanbieder kan ook iemand uit het sociale netwerk zijn, bijvoorbeeld een familielid.
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het budget.

Zelf afspraken maken

Een Pgb betekent dat uzelf afspraken maakt met de zorgaanbieder om zorg te leveren. U stelt een Budgetplan op. Dit kan eventueel samen met een onafhankelijk cliëntondersteuner, de zorgaanbieder en/of uw contactpersoon bij het Team Sociaal. Op basis van dit plan beoordeelt de gemeente of u een Pgb kunt inzetten.

Zorgovereenkomst

De afspraken legt u samen met de zorgverlener vast in een zorgovereenkomst. De gemeente betaalt de zorgkosten aan de SVB. De zorgaanbieder factureert de zorgkosten aan u, en u kunt de facturen indienen bij de SVB. De SVB betaalt de factuur rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Meer informatie over het Pgb op www.svb.nlexterne-link-icoon