Inkopen en aanbesteden

De gemeente West Betuwe is bij het inkopen gebonden aan Europese aanbestedingsregels. Deze regels bepalen dat boven een bepaald bedrag een aanbesteding uitgeschreven moet worden.

De gemeente West Betuwe is bij het inkopen gebonden aan Europese aanbestedingsregels. Voor diensten, leveringen en werken. De aanbestedingsregels bepalen dat boven een bepaald bedrag een aanbesteding uitgeschreven moet worden.

Aanbestedingsdrempels

In 2024 en 2025 bedragen de Europese aanbestedingsdrempels:

  • Leveringen en diensten € 221.000
  • Werken € 5.538.000
  • Sociale en andere Specifieke diensten € 750.000 (Bijlage XIV bij Europese Richtlijn 2014/24)

Opdrachten met een geschatte waarde boven deze drempelbedragen besteedt de gemeente in principe Europees aan. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Aanbesteden van kleinere opdrachten

De meeste opdrachten van de gemeente hebben geen Europese aanbesteding nodig. Ook voor kleinere aanbestedingen gelden wetten en regels. De gemeente past op haar inkopen het eigen inkoop- en aanbestedingenbeleid toe.

  • Lokale ondernemers krijgen een grotere kans om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten.
  • Er is aandacht voor bestuurlijke doelen als duurzaamheid en social return on investment uit het Manifest Maatschappelijke Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.

TenderNed

De gemeente West Betuwe kondigt haar Europese en Nationale aanbestedingen aan op www.tenderned.nl.externe-link-icoon Houd TenderNed dus in de gaten om te zien of er interessante opdrachten op staan.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Na aanmelding biedt TenderNed de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van interessante opdrachten. Voor opdrachten van de gemeente West Betuwe én voor opdrachten van alle aanbestedende diensten in heel Nederland. Meer over over deze service vindt u op Aanbestedingen vinden op TenderNedexterne-link-icoon.

Algemene Voorwaarden gemeente West Betuwe

De gemeente past haar eigen algemene inkoopvoorwaarden toe op alle opdrachten. De gemeente West Betuwe houdt zich aan de VNG-inkoopvoorwaarden. Bij werken of in hele speciale gevallen worden bijzondere voorwaarden zoals de ARBIT, GIBIT, UAV of de UAV-GC gebruikt.

Regionale samenwerking

In de praktijk worden opdrachten van de gemeente West Betuwe regelmatig tegelijk aanbesteed met die van andere gemeenten in de regio. Team Inkoop van de Regio Rivierenlandexterne-link-icoon ondersteunt hierbij.