Huishoudelijke hulp

Hebt u hulp nodig bij de was? Bij het stofzuigen of het lappen van de ramen? Misschien kunnen huisgenoten, buren of familieleden iets voor u doen. Of gebruik maken van een glazenwasser, boodschappendienst of strijkservice. Lukt dat niet? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een 'maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden'. Bent u mantelzorger? Dan kunt u gebruik maken van de toelage huishoudelijke hulp.

Neem contact op met het Team sociaal. Bel 0345 - 72 88 01

Krijgt u huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2021 misschien te maken met een andere aanbieder. De contracten met de huidige aanbieders lopen af op 31 december 2020. De gemeente koopt opnieuw huishoudelijke ondersteuning in. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. In november hoort u wat de uitkomst van de aanbesteding voor u betekent.

  • U belt met het Team sociaal en legt uw probleem uit
  • Een medewerker komt bij u thuis kijken
  • U spreekt samen door wat de mogelijkheden zijn
  • Na het bezoek beslist het Team sociaal of het nodig is dat u huishoudelijke hulp via de gemeente krijgt

Bent u mantelzorger en dreigt u overbelast te worden? Dan kunt u bij de gemeente vouchers aanvragen voor (extra) huishoudelijke ondersteuning.

Voor wie?

U bent mantelzorger en dreigt overbelast te raken. Mantelzorg is onbetaalde zorg die gegeven wordt aan een bekende uit iemands omgeving, zoals de partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De (extra) huishoudelijke hulp wordt gegeven in de woning van de mantelzorger.

Hoe werkt het?

Bel met het Team sociaal en vraag om een aanvraagformulier voor de vouchers Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Vul het formulier in. U kiest in het formulier een zorgaanbieder. Stuur het formulier op en gebruik daarbij de antwoordenveloppe.

Als u in aanmerking komt voor de (extra) huishoudelijke hulp, ontvangt u een brief met daarbij de vouchers. Een voucher staat gelijk aan 1 uur hulp. We melden u aan bij de zorgaanbieder. Met de zorgaanbieder stemt met u af wanneer u de uren inzet en welke werkzaamheden gedaan worden.

De vouchers hebben een einddatum. Vouchers die voor die einddatum niet zijn gebruikt, komen te vervallen. 

De kosten per voucher zijn 6,00 euro. De zorgaanbieder stuurt u een factuur van de gebruikte vouchers.

Verandert uw persoonlijke situatie? Dan kan dit invloed hebben op uw ondersteuning. Neem altijd contact op met het Team sociaal als er iets verandert. Veranderingen zijn bijvoorbeeld een verhuizing, een financiële verandering of een ziekte.