Gladheidsbestrijding

In de herfst en winter neemt de kans op gladheid toe. We zijn daarop goed voorbereid. Van 1 november tot en met 31 maart staan we dag en nacht paraat om te strooien en sneeuw te schuiven. We zetten ons in om de belangrijkste wegen en fietspaden begaanbaar te houden. U kunt daardoor zo veilig mogelijk op pad. 

Gladheidsbestrijdingsplan

Van 1 november tot en met 31 maart werken we aan de hand van een gladheidsbestrijdingsplan. Daarin staat duidelijk wat we doen en hoe we dit aanpakken. We gaan als volgt te werk: 

De locaties met de hoogte prioriteit:

 • alle doorgaande hoofdwegen
 • alle belangrijke ontsluitingsroutes
 • fietspaden
 • omgeving van hulpdiensten

Bij langdurige en extreme gladheid strooien we ook:

 • straten binnen wijken
 • straten bij kerken
 • staten bij (overige) medische posten
 • straten bij basisscholen

Strooien routes

In de hele gemeente gaan we op pad. We staan 24 uur per dag paraat. We strooien preventief, maar komen ook in actie als de situatie dat van ons vraagt. Zo schuiven we bij sneeuwval. In totaal hebben we twaalf strooiroutes. We bestrijden de gladheid alleen op deze routes. In het strooirouteplan kunt u precies zien waar we komen.

Welke organisaties strooien?

De gemeente is verantwoordelijk voor de gemeentelijke wegen. Denk aan de kernen en het buitengebied. De provincie Gelderland zet zich in voor alle provinciale wegen, zoals de N833, N830, N848 en N327. De Rijksoverheid zorgt voor de snelwegen. Dat geldt ook voor op- en afritten. Het gaat dan om de A2 en de A15. Samen zorgen we ervoor dat u veilig op pad kunt.

Geen zoutbakken

In de voormalige gemeente Neerijnen stonden tientallen zoutbakken. In de afgelopen jaren zijn steeds meer van deze bakken verwijderd. Deze waren versleten. Ook werd het zout vaak gebruikt voor privédoeleinden. Op dit moment is er voor gekozen om deze bakken weg te halen. De gemeente heeft de strooiroutes op sommige locaties daarom aangepast. Zo nemen we diverse parallelwegen langs de Waaldijk ook mee. In het voorjaar van 2020 neemt de gemeenteraad een beslissing over het nieuwe beleidsplan.

Ondanks onze inspanningen is het niet haalbaar om alle wegen te strooien. We doen een beroep op onze inwoners. Strooi of veeg uw eigen stoep en het trottoir voor uw deur. Denk ook aan uw buren die dat misschien minder goed zelf kunnen. Strooizout is te koop bij de meeste bouwmarkten.

Ook geven we graag een aantal tips voor automobilisten en fietsers:  

Tips automobilisten

 • Zorg ook dat uw auto winterklaar is.
 • Zorg voor winter- of all seasonbanden, controleer uw accu, ruitenwisser- en koelvloeistof.
 • Maak de autoruiten schoon voordat u vertrekt.
 • Rem en stuur rustig bij gladheid.
 • Zet uw auto niet op de handrem, maar in een versnelling. Het kabeltje bevriest dan niet.

Tips fietsers

 • Zet je zadel wat lager zodat u bij de grond kunt.
 • Plan uw reis door schone straten. Deze routes ziet u in het strooirouteplan. 
 • Let extra op bij glinsterende klinkers of asfalt. De kans is groot dat daar een laagje ijs ligt.
 • Rij door verse sneeuw, daar heeft u meer grip.
 • Wordt er sneeuw of ijzel verwacht? Ga dan niet onnodig op pad.

Heb je vragen over het gladheidsbestrijding? U kunt contact opnemen Team Leefomgeving via 0345 - 72 88 02. Zij helpen u graag verder.