Gladheidsbestrijding

Bij nachtvorst en winterse buien is de kans op gladheid groot. De gemeente gaat bij gladheid de weg op om zout te strooien en sneeuw te schuiven. Het is niet haalbaar om alle wegen te strooien. Daarom bepalen we aan de hand van uitgangspunten welke routes de strooiwagens rijden.

Strooi of veeg uw eigen stoep en het trottoir voor uw deur. Denk ook aan uw buren die dat misschien minder goed zelf kunnen. Strooizout is te koop bij de meeste bouwmarkten.

Routes met de eerste prioriteit zijn:

  • Alle doorgaande hoofdwegen
  • Alle belangrijkste ontsluitingsroutes
  • Fietspaden
  • Omgeving bij hulpdiensten

Bij langdurige en extreme gladheid worden de overige wegen als 2e prioriteit gestrooid:

  • straten binnen wijken en industrieterreinen
  • straten bij kerken
  • staten bij (overige) medische posten
  • straten bij basisscholen
  • etc.