Fruitteler Van Haarlem over dreigend watertekort

De gemeente West Betuwe is een van de elf betrokken partijen bij de RAS (Regionale klimaat Adaptatie Strategie). Een van de ambities is een toekomstbestendige en vitale land- en tuinbouw. Wat fruitteler Erik van Haarlem (49) uit Buurmalsen betreft zijn bewustwording, goed overleggen en samenwerken daarvoor heel belangrijk.

Kun je eerst iets over jezelf vertellen?

We hebben een fruitbedrijf van 60 hectare peren en 40 hectare appels. Ik ben bestuurslid van Fruitpact, een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven in Rivierenland. Als bestuurslid van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) houd ik me bezig met waterzaken voor Midden-Nederland.

Waar lopen de fruittelers tegenaan?

Door de klimaatverandering heeft de één soms te veel water, en de ander te weinig. Het watersysteem werkt, maar is gedateerd. Bovendien hebben we vaker te maken met lage rivierwaterstanden, waardoor in droge periodes watertekort dreigt. Door de aanwijzing van beschermingsgebieden voor drinkwater neemt de beschikbaarheid van oppervlaktewater in de toekomst af.

Zie jij een oplossing?

Het gebied moet beter afgestemd worden op de toekomst. Door water vast te houden, in plaats van het zo de Linge in te laten stromen. Want als er weinig zoet water meer is, moet je vasthouden wat je gratis uit de lucht krijgt. Sloten moeten worden verbreed en verdiept. Een ander idee is het aanleggen van plassen, waar het regenwater van woonwijken op uitkomt. Zo kan dit overtollige water naar de telers in de buurt. Oftewel: bufferen!

Wat kan de gemeente doen?

Goed overleggen en samenwerken met provincie en belanghebbenden. Zodat het  watersysteem aangepast kan worden op wat we hier nodig hebben. De telers moeten genoeg oppervlakte- en grondwater hebben. De gemeente kan  bijvoorbeeld ook meedenken over hoe wij als gebruikers van het gebied elkaar kunnen versterken. Wethouder Joke van Vrouwerff is erg betrokken.

Hoe gaat de sector zelf met deze problematiek om?

We gebruiken steeds meer organische stoffen die de bodemstructuur verbeteren waardoor we  het water beter vasthouden. En we besparen water met druppelbevloeiing. Waterberging binnen het fruitteeltgebied zou een van de oplossingen kunnen zijn voor piekmomenten of droge, warme zomers. Samen met het Waterschap heeft de NFO een folder uitgebracht om mensen bewust te maken van het waterprobleem. Ook kijken we naar de ontwikkeling van nieuwe fruitrassen die beter tegen de hitte kunnen.

Welk advies wil je collega-telers en inwoners meegeven?

Denk in oplossingen! Sta open voor elkaar en zoek de verbinding met overheid en andere belanghebbende partijen. Ga bewust met water om, want zelfs in het Rivierengebied is de beschikbaarheid geen vanzelfsprekendheid. En voor alle inwoners: haal de tegels uit je tuin!

Het klimaat verandert. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer voor langere tijd droog. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Inspelen op deze klimaatverandering en goed omgaan met water kan de overheid niet alleen. Daar hebben we u bij nodig! Inspelen op klimaatverandering is makkelijker dan u denkt! Met kleine aanpassingen in en om het huis of bedrijf kunt u al veel bereiken. Tips voor zelf duurzaam doen.