Exploitatievergunning kamerverhuur

Verhuurt u in een pand 3 of meer kamers? Dan heeft u een exploitatievergunning voor kamerverhuur nodig. Het maakt daarvoor niet uit of u de kamers verhuurt als bedrijf of als particulier persoon.

Aanvraagformulier

Belangrijk om te weten

 • De exploitatievergunning is persoonsgebonden. Als u een bestaand kamerverhuurbedrijf overneemt, heeft u een nieuwe exploitatievergunning nodig;
 • De exploitatie en de locatie moeten passen in het bestemmingsplan;
 • De exploitatie van het kamerverhuurbedrijf mag niet leiden tot verstoring van het woon- en leefklimaat;
 • Nadat u een exploitatievergunning heeft, mag u het kamerverhuurbedrijf exploiteren.

Wat heeft u nog meer nodig?

 • Mogelijk heeft u naast een exploitatievergunning kamerverhuur de volgende vergunningen nodig:
  -Omgevingsvergunning bouwen (onttrekken van woonruimte of omzetten van een zelfstandige naar een onzelfstandige woning).
  - Melding brandveilig gebruik (bij 5 of meer kamers).

Let wel: zonder bovengenoemde vergunningen (indien van toepassing) kunnen we u geen exploitatievergunning kamerverhuurbedrijf verlenen. Voor meer informatie over bovenstaande vergunningen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland.

De aanvraag

Wilt u een exploitatievergunning aanvragen? Dan hebben we de volgende documenten nodig:

 • Een ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning kamerverhuurbedrijf;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID) van iedereen die op de vergunning komt te staan. Kopieer de voor- én achterkant van het legitimatiebewijs;
 • Een plattegrond van de bestaande indeling van het kamerverhuurpand (schaal 1:100), voorzien van gebruiksoppervlaktematen;
 • Een plattegrond van de gewijzigde indeling van het kamerverhuurpand (schaal 1:100), voorzien van gebruiksoppervlaktematen, waarbij is aangegeven welke ruimten de kamerbewoners gebruiken. Tevens de rookmelders en brandblussers aangeven op de tekening;
 • Een bewijs van eigendom van het kamerverhuurpand;
 • Kopie huisregels;
 • Een beheerdersplan met daarin in ieder geval de volgende informatie:
  - Waar in het pand de huisregels aanwezig zijn en of deze ook in de taal van de bewoners zijn opgesteld;
  - Of alarmnummers in het pand op een duidelijk zichtbare plaats aangegeven zijn;
  - Beschrijving waaruit blijkt dat aan goede huisvesting wordt gedaan;
  - Beschrijving waaruit blijkt hoe aan geregeld beheer wordt gedaan.

Een beheerdersplan mag uit losse documenten bestaan zoals foto's van de huisregels of een document waarin de onderstaande punten worden toegelicht.

Aanleveren

Scan uw documenten en ingevulde formulieren en mail deze naar gemeente@westbetuwe.nl. Zet bij het onderwerp: aanvraag exploitatievergunning kamerverhuurbedrijf. Dan komt het snel bij de juiste persoon terecht.

U kunt de formulieren ook uitprinten en per post sturen naar:
Team vergunningen Apv
Kuipershof 2
4191 KH Geldermalsen

Duur van een aanvraag

De gemeente besluit binnen 8 weken na de aanvraag of de exploitatievergunning wordt verleend. Indien nodig mag deze termijn éénmaal met acht weken worden verlengd.

Aanvraag digitaal invullen (pdf)

 1. Download de pdf ‘Aanvraagformulier exploitatievergunning kamerverhuurbedrijf’ hierboven.
 2. De pdf opent in uw webbrowser
 3. Sla de pdf op door op ‘Bestand > Opslaan als...’ te klikken
 4. Open de pdf in Adobe Reader
 5. Klik in de linkerbalk op het paarse potloodje (invullen en ondertekenen)
 6. Klik met uw cursor op de lijn. U kunt het formulier nu invullen.
  - Wilt u een meerkeuzevraag beantwoorden? Klik dan in de werkbalk Invullen en ondertekenen op het stipje
  - Wilt u een handtekening in het document plaatsen? Klik dan in de werkbalk Invullen en ondertekenen op ‘Ondertekenen’
 7. Sla het document op onder een nieuwe naam.
 8. Mail het ingevulde document als bijlage naar gemeente@westbetuwe.nl
  U kunt het formulier ook uitprinten en per post sturen naar:
  Team vergunningen Apv
  Kuipershof 2
  4191 KH Geldermalsen