Exploitatievergunning

U heeft een Exploitatievergunning Horecabedrijf nodig als u wilt dat klanten uw eten en drinken in de zaak, eetgelegenheid of kantine kunnen nuttigen. Of als u gokkasten of speelautomaten wilt plaatsen. U kunt hier uw exploitatievergunning aanvragen, verlengen of een wijziging op uw vergunning doorgeven. Afhaalbedrijven hebben geen exploitatievergunning nodig.
 • De exploitatievergunning is persoonsgebonden. Als u een bestaand exploitatiebedrijf overneemt, heeft u een nieuwe exploitatievergunning nodig;
 • Uw plannen en de locatie moeten passen in het bestemmingsplan;
 • De exploitatie van het bedrijf mag niet leiden tot verstoring van het woon- en leefklimaat;
 • Het resultaat van het Bibob onderzoek moet positief zijn;
 • Een terras is onderdeel van de exploitatievergunning;
 • Nadat u de exploitatievergunning heeft, mag u het bedrijf exploiteren.

Wanneer heeft u geen exploitatievergunning nodig?

U heeft geen exploitatievergunning nodig als de horeca-activiteiten binnen uw bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn.

Dat zijn een:

 • winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit
 • zorginstelling
 • museum
 • bedrijfskantine of – restaurant
 • bed and breakfast

Wanneer heeft u geen exploitatievergunning nodig?


Wilt u een exploitatievergunning aanvragen? Lever dan de volgende documenten aan:

 • Een ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID) van iedereen die op de vergunning komt te staan. Kopieer voor én achterkant van het legitimatiebewijs;
 • Een ingevuld formulier voor het aanmelden van nieuwe leidinggevende(n);
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende(n) (minimaal 21 jaar);
 • Een verklaring/arbeidsovereenkomst van elke leidinggevende Document (huurovereenkomst/koopovereenkomst) waaruit blijkt dat u over de ruimte beschikt;
 • Een plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet u aangeven waar de bar, keuken, toiletten zijn. Plattegrond bij voorkeur schaal 1:100);
 • Een veiligheidsplan.

Is een terras aanwezig bij het bedrijf dat u exploiteert?

Dan moet u bij de aanvraag een plattegrond aanleveren met het terras daarop ingetekend (ook de tafels en stoelen). Maak de tekening op schaal en teken ook eventuele obstakels in (bomen, schermen, fiets parkeerpalen etc.) en de vrije doorloop van 4,5m meter. Brandkranen en overige bluswatervoorzieningen moeten vrij toegankelijk zijn.

Aanleveren

Scan uw documenten en ingevulde formulieren. Stuur deze naar gemeente@westbetuwe.nl.
U kunt uitgeprinte formulieren ook per post sturen naar:
Team APV vergunningen
Kuipershof 2
4191 KH Geldermalsen

Wijzig leidinggevende op de bestaande vergunning

Als u de leidinggevende op uw bestaande exploitatievergunning wilt wijzigen, hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. U kunt dan met hulp van het formulier ‘aanmelden nieuwe leidinggevende’ een wijziging doorgeven.

De volgende eisen worden gesteld aan een leidinggevende:

 • Een minimale leeftijd van eenentwintig jaar;
 • Mag niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag zijn (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek);
 • Staat niet on­der cu­ra­te­le staan en is niet ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.

Lever de volgende documenten aan bij een wijziging leidinggevende: 

 • Een ingevuld formulier Wijzigen leidinggevende exploitatievergunning;
 • Een geldige kopie van het identiteitsbewijs (paspoort of ID) van elke leidinggevende;
 • Een werkverklaring of arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende.

Duur van een aanvraag

Aanvragen voor een exploitatievergunning worden door gemeente binnen 8 weken in behandeling genomen. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd worden.

Het pdf document digitaal invullen

 1. Download de pdf Aanvraagformulier Exploitatievergunning en/of Wijzigen leidinggevende
 2. De pdf opent in uw webbrowser
 3. Sla de pdf op door op Bestand > Opslaan als... te klikken
 4. Open de pdf in Adobe Reader
 5. Klik in de linkerbalk op het paarse potloodje  (invullen en ondertekenen)
 6. Klik met uw cursor op de lijn. U kunt het formulier nu invullen.
  • Wilt u een meerkeuzevraag beantwoorden? Klik dan in de werkbalk Invullen en ondertekenen op het stipje
  • Wilt u een handtekening in het document plaatsen? Klik dan in de werkbalk Invullen en ondertekenen op ‘Ondertekenen’
 7. Sla het document op onder een nieuwe naam.
 8. Mail het ingevulde document als bijlage naar gemeente@westbetuwe.nl
  U kunt uitgeprinte formulieren ook per post sturen naar:
  Team APV vergunningen
  Kuipershof 2
  4191 KH Geldermalsen

De kosten voor het in behandeling nemen van een:

 • Exploitatievergunning kost 182,50 euro (tarief 2022).
 • Wijziging leidinggevende kost 113,50 euro (tarief 2022).