Exploitatievergunning

Exploitatievergunning

U heeft een exploitatievergunning nodig als u een openbare inrichting exploiteert. Een openbare inrichting is een  hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, afhaalcentrum, camping en recreatiepark, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Wanneer u alcoholhoudende drank schenkt in uw inrichting dan is er geen exploitatievergunning nodig, maar wel een alcoholwetvergunning

Wat moet u weten

Wanneer vraagt u een exploitatievergunning aan?

U vraagt een exploitatievergunning aan, als:

 • U een openbare inrichting start, verhuist of overneemt. De exploitatievergunning is persoonsgebonden.
 • De openbare inrichting (bouwtechnisch) verandert.
 • De ondernemingsvorm van de openbare inrichting verandert.

Wanneer heeft u geen exploitatievergunning nodig?

U heeft geen exploitatievergunning nodig als u niet aan bovenstaande criteria voldoet.

Dit kan bijvoorbeeld zijn: 

 • Een winkel (artikel 1 Winkeltijdenwet);
 • een museum;
 • een bedrijfskantine of – restaurant;
 • een bed and breakfast.

Als u hierover vragen heeft dan kunt u een mail sturen naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.

Eisen openbare inrichting

Voor een exploitatievergunning moet de locatie passen binnen het omgevingsplan. De exploitatie van de openbare inrichting mag niet leiden tot verstoring van het woon- en leefklimaat.

U krijgt alleen een exploitatievergunning als u voldoet aan de regels uit de Apv.

Eisen eigenaar en leidinggevenden van een openbare inrichting

Bent u eigenaar van een openbare inrichting dan moet u aan een aantal eisen voldoen om een exploitatievergunning te kunnen krijgen.

 • U voldoet aan de re­gels over in­te­gri­teit (dit wordt ge­toetst via de Bi­bob-pro­ce­du­re).
 • U bent niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­te­ce­den­ten­on­der­zoek).
 • U staat niet on­der cu­ra­te­le en bent niet ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.

Ook voor de leidinggevenden van uw openbare inrichting gelden eisen.

 • De leidinggevende is minimaal 21 jaar oud.
 • De leidinggevende is niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag (dit wordt ge­con­tro­leerd via een an­tece­den­ten­on­der­zoek).
 • De leidinggevende staat niet on­der cu­ra­te­le en is niet ont­zet uit de ou­der­lij­ke macht of voog­dij.

Documenten die u mee moet sturen

 • Een ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden.
 • Een ingevuld formulier voor het aanmelden van nieuwe leidinggevende(n).
 • Voor elke leidinggevende moet er een werkverklaring of arbeidsovereenkomst ingeleverd zijn.
 • Huurovereenkomst/koopovereenkomst) waaruit blijkt dat u over de ruimte beschikt.
 • Een plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Plattegrond bij voorkeur op schaal 1:100.
 • Als er een terras wordt geplaatst dan moet er ook een plattegrond met daarop het terras ingetekend (ook tafels en stoelen) aangeleverd worden. Maak de tekening op schaal en teken ook eventuele obstakels in (bomen, schermen, parkeerpalen etc.). Er moet een vrije doorloop zijn van 4,5m meter voor de hulpdiensten. Brandkranen en overige bluswatervoorzieningen moeten vrij toegankelijk zijn.
 • Veiligheidsplan.

Expoitatievergunning aanvragen

Per e-mail

Heeft u alle benodigde informatie en documenten vraag dan de exploitatievergunning aan. Dit doet u door het formulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te sturen naar gemeente@westbetuwe.nl

Per post

U mag het formulier ook uitprinten en versturen naar:

Gemeente West Betuwe
T.a.v. team vergunningen
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

Verloop van de aanvraag

Als uw aanvraag volledig is ingediend met alle benodigde stukken dan nemen we uw aanvraag in behandeling. In deze periode wordt er advies gevraagd. De politie en de Justitiële Informatiedienst doen onderzoek naar de achtergrond van de leidinggevenden (antecedentenonderzoek). Ook wordt er onderzoek uitgevoerd door het toepassen van de Wet Bibobexterne-link-icoon. Deze informatie wordt meegenomen bij de beslissing op uw aanvraag.

Hoe lang duurt het?

De aanvraagprocedure voor een exploitatievergunning duurt acht weken. Deze termijn kan worden verlengd met nogmaals acht weken.

Wijziging op de exploitatievergunning

De exploitatievergunning heeft geen einddatum. U bent verplicht om wijzigingen op de exploitatievergunning door te geven. De wijziging wordt getoetst en als er geen weigeringsgronden zijn wordt er een gewijzigde exploitatievergunning toegestuurd.

Lever de volgende documenten aan bij een wijziging leidinggevende(n)

Een ingevuld formulier voor het aanmelden van nieuwe leidinggevende(n).

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende.
 • Een werkverklaring of arbeidsovereenkomst van de leidinggevende.

Heeft u vragen?

We helpen u graag. Neem daarom contact op met team vergunningen Apv. De medewerkers van team vergunningen Apv kunnen u verder informeren. Mail naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.

Kosten

De kosten van een exploitatievergunning staan in de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente West Betuwe. De verordening staat bij de officiële publicaties van overheid.nlexterne-link-icoon. Zoek op legesverordening, dan vindt u de meest recente legesverordening.