Boom kappen of snoeien

Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien? Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Een aanvraag dient u in bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Heeft u een vergunning gekregen? U mag de boom nog niet gelijk kappen. Het is voor iemand anders nog 6 weken mogelijk om bezwaar te maken. 

Belangrijk om te weten

We werken aan hand van de bomenlijsten van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Dit doen we totdat nieuw kapbeleid is vastgesteld. 

Staat uw boom op een van de ‘Lijsten met Waardevolle Bomen’ van de voormalige gemeenten? Dan moet u een omgevingsvergunning voor het kappen aanvragen. Voor de overige bomen is dit vaak niet nodig.

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Wij bepalen ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Omgevingsvergunning voor het kappen of snoeien aanvragen

Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u checken of u voor het kappen of snoeien van de boom een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Na de vergunningcheck kunt u in het omgevingsloket meteen beginnen aan uw aanvraag. 

Hoe lang duurt het?

De gemeente heeft de behandeling van omgevingsvergunningen overgedragen aan Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De ODR kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als zij niet binnen de termijn beslissen, dan krijgt u automatisch een vergunning. Heeft u een vergunning gekregen? U mag de boom nog niet gelijk kappen. Het is voor anderen nog 6 weken mogelijk om bezwaar te maken. 

Vergunning geweigerd

Het is mogelijk dat de vergunning wordt geweigerd. Dat is standaard het geval bij bomen die op de bomenlijsten staan van de voormalige gemeenten Lingewaal en Geldermalsen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt de vergunning wel verleend. Bijvoorbeeld als de boom niet te behouden valt door een gevaar voor de omgeving, een sterke achteruitgang in conditie of een groot maatschappelijk belang.

Staat uw boom op de bomenlijst van de voormalige gemeente Neerijnen? Dan kijken we ook naar aanvullende criteria:

  • natuurwaarde
  • landschappelijke waarde
  • waarde voor stads- en dorpsschoon
  • beeldbepalende waarde
  • cultuurhistorische waarde
  • waarde voor de leefbaarheid

Kosten

Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden.   De kosten van een omgevingsvergunning voor het kappen of snoeien van een boom staan in de Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente West Betuwe. De verordening staat op de pagina met officiële publicaties van overheid.nlexterne-link-icoon. Zoek op legesverordening, dan vindt u de meest recente legesverordening.