Bestemmingsplannen

Heeft u vragen over een bestemmingsplan of in het bijzonder over uw perceel of woning? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Zij vormen voor de gemeente West Betuwe het loket voor bestemmingsplannen en het indienen van een vooroverleg of een aanvraag om omgevingsvergunning. Neem contact op via info@odrivierenland of 0344 - 57 93 14.