AutoMobiel

AutoMobiel is een initiatief van het Servicepunt Thuiswonen. Het wordt gesteund door de provincie Gelderland, een aantal gemeenten en andere partners. AutoMobiel is bedoeld voor ouderen en hulpbehoevenden zonder vervoer.

Belangrijk om te weten

Het aanbod van openbaar vervoer is binnen West Betuwe beperkt, zeker in de vele kleinere kernen. Gelukkig zijn er daarnaast de buurtbus en regiotaxi die voor een deel in de behoefte voorzien. Daar komt nu een nieuwe vervoersservice bij. AutoMobiel is een initiatief van het Servicepunt Thuiswonen. Het wordt gesteund door de provincie Gelderland, een aantal gemeenten en andere partners. AutoMobiel is bedoeld voor ouderen en hulpbehoevenden zonder vervoer.

Mensen die hiervan gebruik willen maken moeten voor € 15 per jaar lid worden van het Servicepunt Thuiswonen. Daarna kunnen zij het hele jaar onbeperkt ritten aanvragen. Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer met hun eigen auto. De kosten bedragen € 0,30 per kilometer (in 2021).

Voordat AutoMobiel binnen West Betuwe echt aan de slag kan, moet het op zoek naar een netwerk van vrijwillige chauffeurs. Mensen die, tegen de hiervoor genoemde vergoeding per kilometer, met hun eigen auto ritten verzorgen. Vrijwilligers die het leuk vinden om te rijden, sociaal contact prettig vinden en iets willen betekenen voor de medemens. Binnenkort start de campagne om zoveel mogelijk vrijwilligers bijeen te krijgen.

Het gemeentebestuur draagt dit nieuwe initiatief een warm hart toe. Het kan een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen en in dit geval niet beperkt wordt door een gebrek aan goed vervoer.

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers kunnen zich via www.servicepunt-thuiswonen.nl aanmelden, bellen met het nummer 088 - 70 04 100 of mailen naar info@servicepunt-thuiswonen.nl