Woonvisie

Wonen is een belangrijk onderwerp in West Betuwe. De woonvisie speelt de gemeente geeft kaders voor de komende 10 jaar. Het doel: woningaanbod en behoeften sluiten op elkaar aan. Op 15 december stelde de gemeenteraad de woonvisie vast.

De visie is een duidelijke koers tot 2030. Tevens biedt het kaders voor woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. Op die manier werken we samen aan een woningmarkt die klaar is voor de toekomst en aansluit op de behoeften van inwoners. Dat zorgt voor kernen waar jong en oud naar tevredenheid wonen.

Gezonde mix

De gemeente streeft naar huizen die haal- en betaalbaar zijn. Die moeten passen bij het landschap en het karakter van de Betuwe. Er is een gezonde mix tussen koop- en sociale huurwoningen. Daarbij rekening houdend met verschillende doelgroepen, zoals ouderen, starters of huurders. Op plekken met goede bereikbaarheid stimuleren de gemeente en de provincie extra huizen. Zo is er ruimte om in De Plantage in Meteren versneld te bouwen om de druk vanuit te randstad te kunnen opvangen. Tevens biedt dat ook ruimte voor onze eigen inwoners in de verschillende kernen van de gemeente.

Nieuwe woningen in iedere kern

De komende jaren kan er in iedere kern worden gebouwd. Kleinschalige projecten worden gestimuleerd, passend bij de aard en schaal van de kern. Bijvoorbeeld door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren. Dit zijn projecten die woningzoekenden samen ontwikkelen. De gemeente wil binnen (bestaande) plannen een deel goedkopere koop- of sociale huurwoningen zien. In totaal worden er tot 2030 ongeveer 2200 woningen gebouwd verdeeld over de 26 dorpen en stadjes. We blijven de ontwikkelingen op de woningmarkt volgen want bouwen voor de behoefte van onze inwoners staat voorop.

Hieronder kunt u de woonvisie downloaden. Ook vindt u daaronder de bijlageboek bij de Woonvisie. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen via gemeente@westbetuwe.nl of 0345 - 72 88 00.