Woningbouw Ophemert: Slingerbos

De komende jaren wordt in het gebied tussen de Molenstraat en de Waalbandijk een nieuwe woonbuurt ontwikkeld: Slingerbos. Er komen 65 nieuwe woningen van verschillende prijsklassen die aansluiten op de bestaande bebouwing van Ophemert. Het doel is de woningen te bouwen in de periode 2023 tot en met 2026.

Ontwikkelaars konden zich aanmelden voor het woningbouwproject Slingerbos in Ophemert. We kregen tientallen aanmeldingen binnen, maar Bolton Ontwikkeling uit Woerden kwam met het winnende plan! Meer informatie staat op de projectenwebsite van Bolton: www.hetslingerbos.nl

Inhoud van de plannen gemeente

Met deze ontwikkeling willen we een dorpse woonbuurt met een sterke identiteit, waar het prettig wonen is door de ruime opzet, het groene karakter en de nabijheid van het landschap. In de nieuwe woonwijk is ruimte voor de bouw van 65 woningen, waarvan 50 koopwoningen en 15 sociale huurwoningen. Ongeveer 20 woningen hebben een vrij op naam-prijs die ligt onder de grens van NHG 2022. Dit betekent dat deze woningen maximaal €355.000 kosten, zonder eventuele bijkomende kosten.

Tenminste 9 woningen van de 50 koopwoningen moeten als seniorenwoning gerealiseerd worden. Dat is een woning met één bouwlaag met kap en tenminste een nultredenwoning. Een nultredenwoning is een woning die zonder trappen vanaf buitenaf bereikbaar is en waarbij de primaire ruimtes (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden.

De gemeente heeft een stedenbouwkundigplan gemaakt hoe de wijk eruit kan komen te zien. Deze kunt u zien door onderstaand bestand te openen. De ontwikkelaar kan de indeling nog iets veranderen, maar de weg en het groen blijft zoveel mogelijk liggen zoals op de tekening staat.

Toelichting stedenbouwkundigplan gemeente 

Aan de zuidkant van het gebied ligt de Waalbandijk. Gelijk aan de dijk loopt de weg met daaraan aan beide zijde een aantal woningen. Vervolgens maakt de weg een bocht richting de Molenstraat, deze ligt in het midden van het gebied en aan beide zijde zijn woningen. Vanaf de weg zijn er verschillende inritten naar parkeerhofjes die toegang geven tot de woningen en parkeerplaatsen. De randen van het dit gedeelte bestaat uit openbaar groen. In deze groene rand liggen wadi’s en wandelpaden.

Verkoop grond Slingerbos

In het voorjaar van 2022 is het verkoopproces van de woningbouwlocatie Slingerbos in Ophemert opgestart. De voorselectie is in het voorjaar afgerond, tientallen partijen hebben zich aangemeld en daaruit zijn drie marktpartijen geselecteerd. Op 20 september heeft het college van B&W de kaders van deze selectiefase vastgesteld. De geselecteerde partijen hebben van 21 september tot 11 november 2022 de mogelijkheid gehad om hun bieding uit te werken en in te dienen. Op basis van deze beoordeling heeft Bolton Ontwikkeling B.V. de verkoopprocedure gewonnen en gaat de gemeente de grond aan hen verkopen. Zij gaan de 50 koopwoningen ontwikkelen. De corporatie De Kernen ontwikkelt de 15 sociale huurwoningen.

Inhoud van de plannen Bolton

Hieronder ziet u een sfeerimpressie van het plan van Bolton Ontwikkeling. Bolton kwam met een plan waarbij nul-op-de-meterwoning worden gerealiseerd en waarbij de woningen natuurinclusief en klimaatadaptief worden gemaakt. Met de bouw worden zoveel mogelijk hergebruikte (circulaire) materialen gebruikt. 

Het is dus een duurzaam plan met een diversiteit aan woningen met een dorpse uitstraling. In de woonwijk komen 50 koopwoningen waaronder starterswoningen, seniorenwoningen en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen. 

De komende tijd werkt Bolton het plan verder uit op detailniveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de architectuur van de woningen.

Wijzigingsplan

Voor het zuidelijke deel van het plangebied is in 2017 een tijdelijk bouwverbod opgenomen. Dit is vanwege de dijkversterking. We mogen het bouwverbod opheffen omdat het ontwerp van de dijk bekend is. Dit doen we met een wijzigingsplan. Het wijzigingsplan voor het gebied nabij de dijk lag tot 25 oktober 2022 ter inzage. Het wijzigingsplan moet nog worden vastgesteld door het college.

Werkzaamheden

In 2023 worden de voorbereidende werkzaamheden door de gemeente verricht. De verwachting is dat er in 2024 gestart wordt met bouwen van de woningen zodat eind 2024 de eerste bewoners in Slingerbos gaan wonen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de woningbouw in Ophemert? Dan kunt u contact opnemen met Erica van Helten, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, via Erica.van.Helten@WestBetuwe.nl.