Woningbouw Ophemert: Slingerbos

De komende jaren wordt in het gebied tussen de Molenstraat en de Waalbandijk een nieuwe woonbuurt ontwikkeld: Slingerbos. Er komen 65 nieuwe woningen van verschillende prijsklassen die aansluiten op de bestaande bebouwing van Ophemert. Het doel is de woningen te bouwen in de periode 2023 tot en met 2026.

Inhoud van de plannen

Met deze ontwikkeling willen we een dorpse woonbuurt met een sterke identiteit, waar het prettig wonen is door de ruime opzet, het groene karakter en de nabijheid van het landschap. In de nieuwe woonwijk is ruimte voor de bouw van 65 woningen, waarvan 50 koopwoningen en 15 sociale huurwoningen. Ongeveer 20 woningen hebben een vrij op naam-prijs die ligt onder de grens van NHG 2022. Dit betekent dat deze woningen maximaal €355.000 kosten, zonder eventuele bijkomende kosten.

Tenminste 9 woningen van de 50 koopwoningen moeten als seniorenwoning gerealiseerd worden. Dat is een woning met één bouwlaag met kap en tenminste een nultredenwoning. Een nultredenwoning is een woning die zonder trappen vanaf buitenaf bereikbaar is en waarbij de primaire ruimtes (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden.

De gemeente heeft een stedenbouwkundigplan gemaakt hoe de wijk eruit kan komen te zien. Deze kunt u zien door onderstaand bestand te openen. De ontwikkelaar kan de indeling nog iets veranderen, maar de weg en het groen blijft zoveel mogelijk liggen zoals op de tekening staat.

Toelichting tekening

Aan de zuidkant van het gebied ligt de Waalbandijk. Gelijk aan de dijk loopt de weg met daaraan aan beide zijde een aantal woningen. Vervolgens maakt de weg een bocht richting de Molenstraat, deze ligt in het midden van het gebied en aan beide zijde zijn woningen. Vanaf de weg zijn er verschillende inritten naar parkeerhofjes die toegang geven tot de woningen en parkeerplaatsen. De randen van het dit gedeelte bestaat uit openbaar groen. In deze groene rand liggen wadi’s en wandelpaden.

Verkoop grond Slingerbos

De corporatie De Kernen ontwikkelt de 15 huurwoningen. Voor de realisatie van de 50 koopwoningen is de gemeente op zoek naar een geschikte partij. Dit gebeurt via een verkoopprocedure die eindigt in december 2022. Dit betekent dat begin 2023 bekend is welke ontwikkelaar de woningen gaat bouwen. Deze ontwikkelaar organiseert de verkoop van de woningen maakt bekend hoe deze procedure gaat lopen.

Start voorbereidende werkzaamheden

Op maandag 3 oktober is Aannemersbedrijf Harteman uit Tiel gestart met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het neerleggen van rijplaten, het weghalen van hekken en het transporteren van de grond. Hierdoor rijd er meer verkeer, maar zo min mogelijk door het dorp. Naar verwachting gaan de werkzaamheden ongeveer 6 weken duren.

Wijzigingsplan ter inzage

Voor het zuidelijke deel van het plangebied is in 2017 een tijdelijk bouwverbod opgenomen. Dit is vanwege de dijkversterking. We mogen het bouwverbod opheffen omdat het ontwerp van de dijk bekend is. Dit doen we met een wijzigingsplan. Het wijzigingsplan voor het gebied nabij de dijk lag tot 25 oktober 2022 ter inzage. Het plan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een zienswijze indienen kon tot en met 25 oktober 2022. 

Informatie

Wilt u meer informatie over de woningbouw in Haaften centrum? Dan kunt u contact opnemen met Erica van Helten, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, via Erica.van.Helten@WestBetuwe.nl.