Woningbouw Haaften centrum

In de Woonvisie West Betuwe 2020-2030 is het centrum van Haaften benoemd als toekomstige woningbouwlocatie. Voor enkele locaties aan de Schoolstraat, Honekeskamp-Nelekeskamp en Dorpshuisstraat is daarom een woningbouwprogramma ontwikkeld.

Woningen

We werken aan een stedenbouwkundig plan voor deze locaties. In dit plan streven we naar een breed aanbod van goedkope, middeldure en dure woningen in verschillende woningbouwtypen. Een kwart van de goedkope woningen is bestemd voor sociale huur. 

Inwonersbijeenkomst

We betrekken inwoners van Haaften graag bij het plan. Daarom is op 13 december 2021 een digitale inwonersbijeenkomst geweest. U kunt de bijeenkomst bekijken via deze link: Link naar bijeenkomst 13 december 2021

Er was een mogelijkheid om op de plannen te reageren tot en met 27 december 2021. De binnengekomen reacties namen we mee in het verdere ontwerp van het plan. 

Planning

In 2023 starten we met de officiële bestemmingsplanprocedure.  Als alle procedures zijn afgerond, dan wordt de grond verkocht aan partij(en) die de woningbouwontwikkeling gaan uitvoeren. 

Informatie

Wilt u meer informatie over de woningbouw in Haaften centrum? Dan kunt u contact opnemen met Margreet Kösters, projectmanager gebiedsontwikkeling, via Margreet.Kosters@WestBetuwe.nl.