Woningbouw Haaften centrum

In de Woonvisie West Betuwe 2020-2030 is het centrum van Haaften benoemd als toekomstige woningbouwlocatie. Voor enkele locaties aan de Schoolstraat, Honekeskamp-Nelekeskamp en Dorpshuisstraat is daarom een woningbouwprogramma ontwikkeld.

Woningen

In het woningbouwprogramma streven we naar een breed aanbod van goedkope, middeldure en dure woningen in verschillende woningbouwtypen. Een kwart van de goedkope woningen is bestemd voor sociale huur. 

Planning

Eind 2023 is de officiële bestemmingsplanprocedure gestart.  Als alle procedures zijn afgerond, dan wordt de grond verkocht aan partij(en) die de woningbouwontwikkeling gaan uitvoeren.

Informatie

Wilt u meer informatie over de woningbouw in Haaften centrum? Dan kunt u contact opnemen met Margreet Kösters, projectmanager gebiedsontwikkeling, via Margreet.Kosters@WestBetuwe.nl.