Wonen, welzijn en zorg

Inwoners met een zorgvraag wonen langer thuis of keren sneller terug naar huis na tijdelijk wonen in een instelling. Hierdoor verandert de vraag naar woonruimte. Maar ook de vraag naar beschikbaarheid van zorg en voorzieningen in de nabije omgeving. Daarom ontwikkelen we samen met zorg- en welzijnsaanbieders en woningcorporaties een woonzorgvisie. Hierin beschrijven we hoe wonen, welzijn en zorg er in 2040 in West Betuwe uitziet. Ook uw input vinden we belangrijk. Daarom willen we hierover graag met u in gesprek.

Bijeenkomst 25 september

Kom naar de inloopbijeenkomst op maandag 25 september tussen 19.30 en 21.30 uur op de locatie 3 Zussen Meteren in Meteren

Aanmelden bijeenkomst

We hebben graag dat u aanmeldt. Zo weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten. U kunt zich aanmelden bij Annet Jansens via Annet.Jansens@WestBetuwe.nl. Vermeld in het e-mailonderwerp 'bijeenkomst woonzorg'.

Programma Inloopbijeenkomst

U kunt inlopen vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur is er een korte centrale toelichting op het onderwerp. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. We werken met thematafels. Op iedere tafel bespreken we een ander thema. U kunt dus kiezen over welke thema's u wilt meepraten. De thema’s zijn:

 • Passende woonvormen voor verschillende doelgroepen
  Voor mensen die uitstromen uit een instelling is het extra lastig om een betaalbare woning te vinden. Het aantal ouderen groeit snel, maar passende woningen zijn er onvoldoende. Aan wat voor woningen hebben mensen met een (toekomstige) zorg- of ondersteuningsvraag behoefte?
 • Beschikbaarheid van zorg
  Door personeelstekorten kan niet elke zorg- of ondersteuningsvraag meer door professionele zorgverleners worden ingevuld. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg betaalbaar blijft en efficiënt wordt ingericht? Hoe kijkt u bijvoorbeeld aan tegen de inzet van zorgtechnologie?
 • Ondersteunen van ‘omzien naar elkaar’
  Omzien naar elkaar wordt steeds belangrijker. Dit gaat niet overal en altijd vanzelf. Het begint met ontmoeting en weten waarmee je andere kunt helpen. Hoe kunnen we dit stimuleren?
 • Een geschikte woonomgeving
  Een goed ingerichte leefomgeving heeft een positieve invloed op ontmoeting, mobiliteit en de mentale en fysieke gezondheid. Welke maatregelen zijn er nodig in de openbare en gebouwde omgeving voor het verbeteren van de toegankelijkheid en leefbaarheid? Aan welke voorzieningen is behoefte?

Locatie inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst vindt plaats bij 3 Zussen Meteren, Rijksstraatweg 80, 4194 SL Meteren. De locatie is toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Woonzorgvisie

We vinden het belangrijk dat iedereen prettig woont en leeft in West Betuwe. Daarom ontwikkelen we samen met zorg- en welzijnsaanbieders en woningcorporaties een woonzorgvisie.

De gemeente West Betuwe heeft als eerste stap een analyse uit laten voeren. Hierin wordt duidelijk hoe de bevolking, het zorgaanbod en de welzijnsvoorzieningen er nu uit zien en welke behoefte verwachten we in 2040. Deze analyse en de input die we van u en partners krijgen dienen als bouwsteen voor de lokale woonzorgvisie die de gemeente West Betuwe opstelt. De woonzorgvisie is in de loop van 2024 klaar.