Wethouder Govert van Bezooijen

foto wethouder Govert van Bezooijen

Politieke partij: Christen Unie

 • 3e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Financiën (inclusief planning & control, risicomanagement en toezicht grondexploitatie)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Vastgoed

Huidige nevenfuncties

 • Voorzitter Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal (onbezoldigd)
 • Voorzitter Akkerrandenproject De Weideblom (onbezoldigd)
 • Commissaris Avri Realisatie B.V. (onbezoldigd)

Nevenfuncties uit hoofde van ambt (Verbonden Partijen)

 • Lid Dagelijks Bestuur BSR
 • Lid Algemeen Bestuur BSR
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Alliander N.V.
 • Lid AvA Vitens N.V.
 • Lid NUVAL (platform aandeelhouders Alliander en Vitens)
 • Lid AvA Stedin N.V.
 • Lid AvA Eneco N.V.
 • Lid AvA BNG N.V.
 • Stichting openbaar onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
 • Commissaris AVRI Solar B.V.