Wethouder Govert van Bezooijen

Politieke partij

Christen Unie

Portefeuille

 • Financiën
 • Planning & control
 • Risicomanagement en toezicht grondexploitatie
 • Bedrijfsvoering, inclusief personeel en organisatie, ICT en facilitair bedrijf
 • Dienstverlening
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Vervanging

 • 3e locoburgemeester
 • plaatsvervanger Jan de Geus

Projecten en programma’s  

 • Programma Samen West Betuws werken

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuur BSR
 • Lid van bestuur BWB
 • Commissaris AVRI Realisatie BV
 • Alliander N.V.
 • Vitens N.V.
 • NUVAL (platform aandeelhouders Alliander en Vitens)
 • Stedin N.V.
 • BNG N.V.
 • Stichting openbaar onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden -
 • Voorzitter/bestuurder Lokaal Overleg Vakbonden (LO)