Waar u in (hoger) beroep kunt gaan

In de meeste gevallen stelt u beroep in bij de sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken. Vervolgens kunt u dan in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep of bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie beroep instellen. Alle uitzonderingen op een rijtje:

 • Andere zaken zoals milieu- en sommige ruimtelijke ordeningszaken
  Beroep in eerste en enige instantie: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Den Haag)

 • Ambtenarenzaken
  Beroep: sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken
  Hoger beroep: Centrale Raad van Beroep (Utrecht)

 • Sociale Verzekeringszaken
  Beroep: Sector Bestuursrecht van één van de negentien rechtbanken
  Hoger beroep: Centrale Raad van Beroep (Utrecht)

 • Vreemdelingenzaken
  Beroep in eerste en enige instantie: sector Bestuursrecht, bureau Vreemdelingenzaken van de rechtbank Den Haag

 • Studiefinancieringszaken
  Beroep in eerste en enige instantie: College van Beroep Studiefinanciering (Groningen)

 • Een aantal economische en landbouwzaken
  Beroep in eerste en enige instantie: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Den Haag)

 • Belastingzaken
  Beroep: gerechtshof (Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch, Leeuwarden)
  Cassatie: Hoge Raad (Den Haag)