Vrijwilligersverzekering

Als vrijwilliger in de gemeente West Betuwe kunt u gebruikmaken van de collectieve vrijwilligersverzekering.

Over de verzekering

 • De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten om de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te dekken. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering.
 • De verzekering is voor inwoners uit de gemeente West Betuwe die voor een organisatie onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen of voor de samenleving.
 • De uitgevoerde activiteiten moeten in direct verband staan met het maatschappelijk doel van het vrijwilligerswerk.
 • De verzekering is voor iedere vrijwilliger, ongeacht leeftijd, aantal activiteiten of aantal uur.
 • Ook vrijwilligers die kerkelijk werk verrichten, buurtactiviteiten organiseren of mantelwerk doen vallen onder deze verzekering.
 • Registratie van vrijwilligers is niet nodig.
 • Is er een andere verzekering waarop de schade gemeld kan worden? Dan gaat die andere verzekering voor.
 • Als er een eigen risico is, dan wordt dit met de rechtspersoon afgewikkeld.
 • Als uw eigen verzekering onvoldoende dekking biedt, kan beroep worden gedaan op de vrijwilligersverzekering.

Schade... wat nu?

Als benadeelde vrijwilliger vult u het schade aangifteformulier in. Mail dit vervolgens naar verzekeringen@bvowb.nl. Vermeld daarbij in de onderwerpregel dat het gaat om de vrijwilligersverzekering West Betuwe. Heeft u vragen over het formulier? Neem dan contact op met Yvonne van de Vlasakker via 06-21356263 of y.van.de.vlasakker@bvowb.nl. Zij helpt u graag verder.

Centraal Beheer

Centraal Beheer wikkelt de schade rechtstreeks met de benadeelde af. De gemeente controleert of de claim terecht wordt ingediend. 

Veelgestelde vragen

Wat is verzekerd?

 • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger
 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilliger
 • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Wie zijn verzekerd? 

 • Ik woon in West Betuwe, maar ik doe vrijwilligerswerk in Culemborg. Kan ik mij dan toch via de Gemeente West Betuwe aanmelden?
  Op de eerste plaats is aanmelden niet nodig. Maar inderdaad een vrijwilliger die in de gemeente West Betuwe woont en vrijwilligerswerk verricht in een andere gemeente valt onder de dekking van de polis.
 • Ik woon in Culemborg, maar ik doe vrijwilligerswerk in West Betuwe. Val ik onder dit collectieve verzekeringspakket?
  Ja, de polis biedt hiervoor dekking. Let op: indien de gemeente waarin de vrijwilliger woonachtig is, ook een vrijwilligerspolis heeft lopen gaat deze voor. 
 • Vallen mantelzorgers ook onder deze verzekering?
  Ja, mantelzorgers zijn ook verzekerd.
 • Waar kan ik mij aanmelden voor deze verzekering? 
  Aanmelden voor de verzekering is niet nodig. De verzekering is van toepassing op alle vrijwilligers die in de gemeente West Betuwe wonen.
 • Ik werk als vrijwilliger bij de naschoolse opvang. Ik ontvang hiervoor een symbolische vergoeding van 8 euro per uur. Val ik ook onder de nieuwe verzekering voor vrijwilligers?
  Nee, er wordt niet voldaan aan de definitie vrijwilliger. Daarbij wordt uitgegaan van onbetaald werk. Er geldt een grens waar je als vrijwilligers niet boven mag komen. De definitie van de belastingdienst wordt aangehouden. 

Hoe zit het met de eigen verzekering?

 • Moet ik mijn huidige verzekering opzeggen?
  Nee, de vrijwilligerspolis kent een secundair karakter. U dient eerst uw schade bij uw eigen verzekering (organisatie) in te dienen. Wanneer er elders geen dekking is, of de claim niet gehonoreerd wordt, kunt u de schade aanmelden bij de gemeente West Betuwe.

Dekkingsvragen

 • Is er een eigen risico van toepassing?
  Alleen voor het onderdeel verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers is een eigen risico van toepassing.
 • Is er sprake van een leeftijdsgrens?
  Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd. Ook oudere vrijwilligers vallen onder de dekking van de verzekering.