Vragen en antwoorden verkoop grond in Spijk

Hier vindt u de antwoorden op de vragen die tussen 29 september en 13 oktober gesteld zijn via het formulier op onze website.

Is er een minimale vraagprijs?

Antwoord

Ja, we vragen in de gunningsfase een minimale vraagprijs. Er dient een onvoorwaardelijke bieding op de grondpositie te worden uitgebracht.

Hoe ziet de procedure eruit voor de 5 partijen die door gaan (wordt er bv dan ook om een ontwerp gevraagd en worden er vanuit de gemeente eisen aan de woningen gesteld?)?

Antwoord

Partijen dienen in de gunningsfase een ontwikkelvoorstel te doen wat tenminste bestaat uit  een architectonisch schetsontwerp van de woningen met daarin het vereiste programma met daarbij een visie op het thema duurzaam bouwen voor de onderdelen “klimaatadaptatie”, “natuurinclusief” en “energieprestatie”) en een toelichting op de voorgestelde maatregelen op de gevraagde drie onderdelen.

Hoe ziet de beoordeling eruit voor de 5 partijen die door gaan?

Antwoord

Zoals op de website omschreven geschiedt gunning aan de inschrijver met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BKPV), dat is de inschrijving die in totaal de meeste punten scoort op de onderdelen “kwaliteit - 50%” en “prijs - 50%”. In de gunningsleidraad is de precieze beoordeling omschreven.

Is het toegestaan een ander woonprogramma en configuratie te realiseren indien we de bestemmingsplanwijzigingskosten zelf dragen?

Antwoord

Dit is niet toegestaan. De grondpositie dient ontwikkeld te worden conform het opgegeven programma en beeldkwaliteitsplan.