Voorkom misbruik van uw huurpand

Deze drugscriminaliteit gaat meestal samen met uitkeringsfraude, belastingontduiking, oneigenlijk woninggebruik, verzekering- en hypotheekfraude en stroomdiefstal. Niet alleen de verhuurder, maar ook de gemeente, woningcorporaties, netbeheerders, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen zijn de dupe.

Risico’s

Het verhuren van een woning of bedrijfspand is niet zonder risico’s. Wordt er drugs geproduceerd in uw woning of bedrijfspand, dan loopt u als verhuurder de kans ook verantwoordelijk te worden gesteld. Ook als u nergens van af wist en u de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen. De kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Het gaat om ontmantelingskosten, energiekosten en overige schade aan uw pand. Maar ook verlies aan huurinkomsten. De huurder is meestal onvindbaar zodat u als verhuurder voor alle kosten opdraait. En de vraag is of de verzekering uw schade dekt. Laat daarom de verhuur van uw woning of bedrijfspand bij voorkeur regelen door een makelaar die aangesloten is bij NVM, Vereniging Eigen Huis of andere officiële organisaties.

Gevaarlijke gevolgen

Drugscriminaliteit in woningen of bedrijfspanden leiden tot overlast en zelfs levensgevaarlijke situaties, denk bijvoorbeeld aan:

 • brandgevaar door illegale elektriciteitsaansluitingen en overbelasting van de bedrading
 • omwonenden kunnen in contact komen met een crimineel milieu
 • elektrocutiegevaar
 • kans op legionellabesmetting in de woning
 • overlast door gebruik en opslag van chemicaliën
 • wateroverlast

Ken uw huurder

Belangrijk is dat u weet met wie u afspraken maakt over het verhuren van uw woning of bedrijfspand. Controleer uw huurder goed voordat u een huurovereenkomst aangaat. Een goede screening is belangrijk om risico’s op misbruik van uw pand te voorkomen. Let daarom op de volgende zaken:

 • Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak daarvan zelf een kopie.
 • Controleer het identiteitsbewijs op echtheid.
 • Controleer of degene die gescreend is, ook degene is die het contract tekent en de sleutel ophaalt.
 • Controleer de laatste drie loonstroken en de rekeningafschriften waar drie keer het salaris op is gestort
 • Laat de huur vanaf dit rekeningnummer storten en accepteer geen contante betaling;
 • Vraag om een werkgeversverklaring en bel de werkgever ter controle
 • Laat de huurder zelf het elektriciteitscontract afsluiten en vraag om een kopie daarvan
 • Neem bij een woning in het huurcontract op dat de huurder zich bij de gemeente inschrijft op het adres van de verhuurde woning. Vraag ter controle om een afschrift uit de Basisregistratie personen (voorheen GBA)
 • Kijk bij ondernemers of het bedrijf een website heeft en vraag een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Neem in het huurcontract op dat u het pand periodiek wilt controleren

Het Centrum voor en Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) maakte een handige checklist voor screeningsexterne-link-icoon.

Controleer uw pand

Houd regelmatig toezicht op uw verhuurde woning of bedrijfspand. Eén keer per jaar is niet genoeg. Hennepteelt heeft bijvoorbeeld een cyclus van acht tot tien weken. Na de periode kan dus weer opnieuw worden geteeld. Elk kwartaal is een goed uitgangspunt. De huurder heeft het recht een bezoek aan het pand te weigeren. Daarom is het van belang deze afspraak in het huurcontract op te nemen. U hoeft niet onverwacht langs te komen. U kunt van tevoren opbellen om te melden wanneer u langs komt. Controleer iedere ruimte in de woning want een kleine kamer kan al winstgevend zijn. Leg deze controles vast. Bijvoorbeeld met foto’s en een kort verslag. Onderteken dit document, samen met je huurder. 

Hoe herken je een hennepplantage of drugslab?

Aan de buitenkant kun je niet altijd zien wat er in een pand gebeurt, maar er zijn wel een paar  aanwijzingen waardoor je hennepplantages of een drugslab kunt herkennen. Zoals:

 • Beslagen of afgeplakte ramen en/of gesloten gordijnen
 • Ramen die nooit open gaan of continu in dezelfde stand staan
 • Warme muren sneeuwvrij dak
 • Licht dat op vreemde tijden brandt
 • Een constant zoemend of ronkend geluid
 • Stank (hennepgeur of een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak)
 • Bewoners zijn zelden thuis of op vaste tijden een uurtje
 • Problemen met stroom in de buurt of korte stroomstoringen steeds op dezelfde tijd

Meld een vermoeden!

Heeft u een vermoeden van drugscriminaliteit in uw verhuurde woning of bedrijfspand? Blijf er niet mee lopen, maar meld wat u weet bij de politie, ook als u twijfelt. U kunt bellen naar de politie (0900 - 88 44), maar anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 - 70 00).