Voorkom misbruik van uw huurpand

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Hennepplantages of handelshoeveelheden drugs hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties voor omwonenden (denk aan brandgevaar, ripdeals, overlast, inbraak). Doel van de sluiting is een einde te maken aan een met de Opiumwet strijdige situatie en herstel van de openbare orde.

Tijdens een huurperiode houdt u als verhuurder toezicht. Eén keer per jaar is niet genoeg: hennepteelt heeft een cyclus van 8 tot 10 weken. Na die periode kan dus opnieuw worden geteeld. Elk kwartaal is een goed uitgangspunt. Controleer in ieder geval binnen 3 maanden nadat het (bedrijfs)pand in gebruik is genomen of het gebruikt wordt voor illegale praktijken.

 

  • Vraag de huurder om kopie van een geldig legitimatiebewijs  en controleer dit met het originele legitimatiebewijs
  • Zorg voor een ondertekend huurcontract
  • Neem geen contante betalingen aan
  • Laat de huurder zoveel mogelijk zaken zelf regelen met de nutsbedrijven; zorg voor een eigen aansluiting op het energienet
  • Controleer of het burgerservicenummer op alle documenten hetzelfde is
  • Neem in het huurcontract op dat u periodiek komt inspecteren en voer ook daadwerkelijk periodiek een controle uit
  • Wees alert op indicatoren tijdens de huur: klachten uit de omgeving over geur, geluids- of warmteoverlast, activiteiten op vreemde tijdstippen, een altijd sneeuwvrij dak of hoge energierekeningen

Bel bij een vermoeden van misbruik de politie: 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-70000