Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden? Of bent u iets verloren? Op de website verlorenofgevonden.nl kunt u de voorwerpen registreren. Gemeente West Betuwe heeft een overeenkomst met deze landelijke voorziening. Verloren of gevonden voorwerpen meld u niet bij de politie. Als u denkt dat het om diefstal gaat, doe dan wel aangifte bij de politie.

Belangrijk om te weten

Geef uw melding door via de landelijke website verlorenofgevonden.nl, via de rode knop.

Uw melding telefonisch doorgeven kan via Team publiek via 0345 - 72 88 00. Een medewerker registreert het voorwerp dan op de landelijke website.

Spullen bewaren/ophalen

De vinder van onbeheerde voorwerpen mag zelf kiezen of hij een voorwerp bij zich houdt of afgeeft bij de gemeente. Staat uw verloren voorwerp op de lijst? Neem dan contact op met de Team publiek zodat u een afspraak kan maken voor het ophalen van het voorwerp.