Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

Twee manieren van aanvragen

U kunt een VOG op twee manieren aanvragen:

  • Een werkgever kan een VOG voor een werknemer digitaal aanvragen. Hiervoor gelden voorwaardenexterne-link-icoon. Als de aanvraag is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt, dan kunt u het digitaal afhandelen.
  • Aanvragen via de gemeente. Vul het formulierexterne-link-icoon in en maak een afspraak. Let op: gebruik het formulier uit 2023. Oude formulieren mogen we niet meer in behandeling nemen.

Belangrijk om te weten

Een VOG heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of in het onderwijs. Ook wordt dit aangevraagd bij een wapenvergunning.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitieexterne-link-icoon beoordeelt de aanvraag.

Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd. Wordt het afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit via het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaal aan te vragen. De instantie vraagt dit voor de vrijwilliger aan.

Meenemen

Een werkgever kan een VOG voor een werknemer digitaal aanvragen. Hiervoor gelden voorwaarden. Als de aanvraag is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt, kunt u het digitaal afhandelen. Lees meer hierover op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitieexterne-link-icoon.

Als u de Verklaring omtrent gedrag via de gemeente aanvraagt, maakt u een afspraak. Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

Kosten

SoortPrijs
Digitale aanvraag via ministerie Veiligheid en Justitie€ 33,85
Aanvraag via de gemeente€ 41,35

Voor vrijwilligers is een Verklaring omtrent gedrag vaak gratis. Vraag naar de mogelijkheden bij uw organisatie.