Verklaring omtrent gedrag

Een VOG heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of in het onderwijs. Ook wordt dit aangevraagd bij een wapenvergunning.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.

Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd. Wordt het afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit via het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaal aan te vragen. De instantie vraagt dit voor de vrijwilliger aan.

Een werkgever kan een VOG voor een werknemer digitaal aanvragen. Hiervoor gelden voorwaarden. Als de aanvraag is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt, kunt u het digitaal afhandelen. Lees meer hierover op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Als u de Verklaring omtrent gedrag via de gemeente aanvraagt, maakt u een afspraak. Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

Soort Prijs (2023)
Digitale aanvraag via ministerie Veiligheid en Justitie € 33,85
Aanvraag via de gemeente € 41,35

Voor vrijwilligers is een Verklaring omtrent gedrag vaak gratis. Vraag naar de mogelijkheden bij uw organisatie.