Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

West Betuwe valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Binnen deze regio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie en Openbaar Ministerie samen.

Bij een ramp of crisis

De samenwerking tussen gemeenten, brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie en Openbaar Ministerie is op tal van terreinen. Het is vooral en heel intensief wanneer er sprake is van een ramp of crisis. Gezamenlijk fungeren zij dan als crisisbeheersingsorganisatie.

Kijk voor meer informatie op www.vrgz.nlexterne-link-icoon

Dit is ook de site die u bij een actuele crisissituatie in uw omgeving altijd voor actuele informatie kunt raadplegen.

NL-Alert

  • Via NL-Alert informeert de overheid u over een noodsituatie in uw directe omgeving.
  • U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon. In dat bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen.
  • NL-Alert is een extra alarmmiddel naast allerlei andere communicatiemiddelen die de overheid bij crisis inzet.