Veelgestelde vragen omgevingsvergunning

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Doe de vergunningcheck op de website van het omgevingsloketexterne-link-icoon. De uitkomst hiervan bepaalt of u een vergunning nodig heeft, geen vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Wanneer is alleen een melding voldoende?

Doe de vergunningcheck op de website van het omgevingsloketexterne-link-icoon. De uitkomst hiervan bepaalt of u een vergunning nodig heeft, geen vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Hoe doe ik een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een melding?

U doet u aanvraag op de website van het omgevingsloketexterne-link-icoon. We adviseren u om eerst de vergunningcheck te doen. Zodat u weet wat er nodig is om uw aanvraag te starten.

Wat moet ik aanleveren?

Welke informatie en documenten u aan moet leveren verschilt per aanvraag en melding. In het omgevingsloket ziet u welke bijlagen en documenten u moet aanleveren.

Wanneer krijg ik mijn omgevingsvergunning?

Een vergunning wordt binnen acht weken verleend, deze termijn kunnen we eenmaal verlengen met zes weken. Maar er zijn uitzonderingen, namelijk:

  • De termijn duurt vier weken langer als er een formeel advies van de provincie nodig is.
  • Als er een uitgebreide procedure gevolgd moet worden (artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht). Dit is vaak het geval bij plannen met grote gevolgen voor de leefomgeving waarbij belanghebbenden, naar verwachting, bedenkingen hebben. Dan is de beslistermijn 26 weken.

Hoe werkt de beoordeling van mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning?

U vraagt een omgevingsvergunning aan via de website van het omgevingsloketexterne-link-icoon. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de Omgevingsdienst Rivierenland. De Omgevingsdienst werkt in opdracht van de gemeente West Betuwe.

Waar vind ik het bestemmingsplan?

De bestemmingsplannen van de gemeente zijn per 1 januari 2024 overgezet naar één omgevingsplan. U vindt het omgevingsplan in op de website van het omgevingsloketexterne-link-icoon bij de regels op de kaart.

Kosten

Een omgevingsvergunning kost geld. We noemen dat legeskosten. Voor omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld het kappen van een boom of het aanleggen van een in- of uitrit is het een vast bedrag. De legeskosten voor de bouw van bijvoorbeeld huizen hangen af van de totale bouwkosten.

Een overzicht van de legeskosten vindt u in de Verordening op de heffing en invordering van leges gemeente West Betuwe.  De verordening staat op de officiële publicaties van overheid.nlexterne-link-icoon. Zoek op legesverordening dan vindt u de meest recente legesverordening.