Uitslagen

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 West Betuwe

OSV-3 Telling

Vanuit Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) publiceren we alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau in CSV-formaat. OSV is software voor het optellen van de uitslagen. 

Dorpsbelangen West Betuwe

  • uitgebrachte stemmen 7.152, 10 zetels

SGP

  • uitgebrachte stemmen 3.362, aantal zetels 5

CDA 

  • uitgebrachte stemmen 1.527, aantal zetels 2

VVD 

  • uitgebrachte stemmen 1.867, aantal zetels 2

ChristenUnie

  • uitgebrachte stemmen 1.908, aantal zetels 2

Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe

  • uitgebrachte stemmen 2.683, aantal zetels 3

Verenigd West Betuwe

  • uitgebrachte stemmen 1.598, aantal zetels 2

PvdA 

  • uitgebrachte stemmen 1.011, aantal zetels 1

D66

  • uitgebrachte stemmen 1.688, aantal zetels 2

GroenLinks

  • uitgebrachte stemmen 1.942, aantal zetels 2

Procesverbalen Gemeentraadsverkiezing 16 maart 2022