Toekomstbestendig wonenlening

Wilt u uw huis duurzamer, asbestvrij, levensloopbestendiger of energiezuiniger maken? Veel huizen in onze gemeente kunnen op die punten nog verbeteren, maar deze investeringen kosten vaak veel geld. De gemeente West Betuwe en provincie Gelderland vinden om inwoners hierin te ondersteunen. Daarom is er de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke rente geld te lenen. Deze regeling vervangt de oude duurzaamheidslening.

 • Bij de lening is duurzaamheid het uitgangspunt. U moet de investering daarom altijd combineren met minimaal één energiebesparende of -opwekkende maatregel.
 • Zijn er voor de maatregelen die u wilt treffen subsidieregelingen? Denk aan teruggave van BTW van zonnepanelen. Dit bedrag kunt u niet meenemen in het bedrag dat u wilt lenen.  

Aanvraagformulier lening Toekomstbestendig Wonen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Team duurzaamheid helpt u graag! U bereikt de collega's via 0345 - 72 88 00 of gemeente@westbetuwe.nl

U kunt ook de opname terugkijken van het webinar over de Toekomstbestendig Wonen Leningexterne-link-icoon op 2 november 2023

Belangrijk om te weten

Voorheen waren er veel verschillende regelingen voor het verbeteren van woningen. Dat is door de komst van de Toekomstbestendig wonen lening verleden tijd. U hoeft niet meer te zoeken welke lening geschikt is en meerdere aanvragen in te dienen. Bij de nieuwe lening komen tal van maatregelen in aanmerking, zoals energie, levensloopbestendigheid, funderingsherstel of asbestsanering. Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt.U moet de investering daarom altijd combineren met minimaal één energiebesparende of -opwekkende maatregel.

Bekijk de lijst met maatregelen die in aanmerking komen

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente West Betuwe.
 • U vertegenwoordigt geen groep bedrijf of organisatie.
 • Minimaal één van de maatregelen is gericht op energiebesparing of -opwekking.
 • U een keuze heeft gemaakt voor een leningsvorm.
 • Uw investering moet op de maatregelenlijst staan.
 • Voert u het werk zelf uit? Maak een kostenoverzicht van de materialen.
 • Lever een planning aan van de werkzaamheden.
 • De werkzaamheden mogen niet voor de aanvraag zijn begonnen of al zijn gerealiseerd.
 • U kent de verordening “Toekomstbestendig wonen Gelderlandexterne-link-icoon”.
 • U kent de voorwaarden en rentetarievenexterne-link-icoon van SVn.
 • De gemeente kan de lening helemaal of gedeeltelijk stoppen, wanneer u niet voldoet aan voorwaarden.

Voorwaarden offerte of factuur

 • Een omschrijving van alle uit te voeren werkzaamheden. Van start tot afronding en oplevering.

Verschillende leningsvormen

Consumptieve lening

Dit is een Annuïteitenlening die onderhands wordt verstrekt. Voor deze leningsvorm is er geen onderpand nodig. Door de SVn wordt er getoetst op inkomen in relatie met vaste lasten en het uitgavenpatroon. Ook wordt gekeken naar daarnaast BKR-registraties. Deze lening heeft de volgende kenmerken:

 • Minimaal leenbedrag € 2.500
 • Maximaal € 30.000 voor alleen energiemaatregelen
 • Maximaal € 50.000 voor energiemaatregelen in combinatie met aardgas- of asbestvrij maken van woning
 • Looptijd bij een leenbedrag t/m € 15.000 is 10 jaar
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 15.001 is 15 jaar
 • Rentepercentage 1,6 procent
 • Verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Annuïtaire lening en is in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Aan te vragen t/m 75jarige leeftijd
 • Geen afsluitkosten

Hypothecaire lening

Dit is een Annuïteitenlening op basis van onderpand (de woning). Door de SVn wordt getoetst of het totaal van het hypothecaire leningen niet meer is dan de waarde van de woning of de toegestane normen. Ook wordt gekeken naar het inkomen in relatie met vaste lasten en het uitgavenpatroon. Deze lening heeft de volgende kenmerken:

 • Minimaal leenbedrag € 2.500
 • Maximaal leenbedrag € 50.000
 • Looptijd bij een leenbedrag t/m € 25.000 euro is 10 jaar
 • Rente t/m € 25.000 is 1,6 procent
 • Looptijd bij een leenbedrag vanaf € 25.001 is 20 jaar
 • Rente vanaf € 25.001 is 1,8 procent
 • Verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Hypothecair versterkt en is een annuïtaire lening in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Er is geen leeftijdsgrens
 • Afsluitkosten zijn € 850

Verzilverlening

Deze lening is een optie indien er onvoldoende inkomen is voor een consumptieve of hypothecaire lening of de aanvrager(s) ouder is/zijn dan 58 jaar. Het vermogen zit in dit geval vaak in de woning. Deze lening heeft de volgende kenmerken:

 • Hypothecaire lening
 • Minimaal leenbedrag € 2.500
 • Maximaal leenbedrag € 50.000 
 • Rentepercentage 1,7 procent
 • Verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Geen rente en aflossingsverplichting gedurende de looptijd
 • Maximaal 80% van de WOZ waarde
 • Lening wordt hypothecair versterkt in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+), geen maximum leeftijd
 • De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop woning
 • Afsluitkosten zijn € 450

Maatwerklening

Let op deze lening kan alleen worden aangevraagd als u de andere drie lening niet kunt krijgen. Deze lening is alleen voor noodzakelijke kosten als asbestsanering en funderingsherstel. Voor mensen die alleen onder strikt toezicht mogen lenen. Deze lening heeft de volgende kenmerken:

 • Hypothecaire lening
 • Minimaal leenbedrag € 2.500
 • Maximaal leenbedrag € 50.000 
 • De looptijd is maximaal 30 jaar
 • De rente is 1,7 procent
 • Verstrekt vanuit een bouwdepot
 • Lening wordt hypothecair versterkt en is een annuïtaire lening in overeenstemming met de specificaties en regels van SVn
 • Alleen aan te vragen voor asbestsanering en funderingsherstel
 • Periodieke krediettoets na 3, 6, 10 en 15 jaar
 • Afsluitkosten zijn € 950
 • De totale kosten van de werkzaamheden, inclusief eventueel bijkomende kosten.
 • Indien er twee isolatiemaatregelen worden getroffen subsidie (20%) overzichtelijk op factuur.
 • Een overzicht van de aan te brengen materialen met bijbehorende certificering, aantallen en/of oppervlaktes, isolatiewaarden, vermogen en eventuele tekeningen of beschrijvingen.

Toetsing SVn en aanvraag

Als u een lening aangaat moet u voldoende kredietwaardig zijn. SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) toetst of dit het geval is. De gemeente en SVn adviseren klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Twijfelt u of heeft u behoefte aan advies? Neem altijd contact op met uw financieel adviseur.

Hoe werkt een aanvraag?

Komt u in aanmerking voor een lening? En heeft u een keuze gemaakt voor één van de vier vormen? Dan dient u een aanvraag in bij de gemeente. Dat doet u via het formulier bovenaan deze pagina. Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van voorwaarden. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u een toewijzingsbrief. U heeft dan acht weken de tijd om een aanvraag in te dienen bij SVn. Vervolgens heeft u drie maanden de tijd om alle benodigde informatie aan te leveren. Doet u dat niet, dan wordt de aanvraag beëindigd. Ook voeren zij daarbij een financiële toets uit.