Subsidieregister

De gemeente is graag transparant over wie er subsidie ontvangt. In het subsidieprogramma leest u welke organisaties, stichtingen en verenigingen voor het jaar 2020 subsidie hebben aangevraagd. Het overzicht laat per fusiegemeente en per organisatie zien welke subsidies de gemeente verstrekt.

Hieronder kunt u het overzicht bekijken: