Subsidieregister

De gemeente is graag transparant over wie er subsidie ontvangt. Het volgende overzicht laat zien aan wie we structurele subsidies verstrekken. Indeling: Diensten, Activiteiten en Vitale Kernen.

Hieronder leest u welke organisaties, stichtingen en verenigingen voor het jaar 2022 subsidie hebben aangevraagd. 

Overzicht subsidieprogramma Diensten

Welzijn West Betuwe

 • Buurtwerk, € 193.325
 • Ouderen, € 207.264
 • Maatschappelijk werk, € 93.269
 • Vrijwilligersondersteuning, € 93.269
 • Mantelzorgondersteuning, € 220.269
 • Combinatiefunctionarissen, € 497.038
 • Cultuurmakelaar, € 19.999

Jongerenwerk

 • Mozaïek Welzijn, € 110.592
 • Connect2jeugd, € 115.560

Overige Diensten

 • RIBW, € 28.759
 • Iriszorg, € 75.528
 • Santé, € 1.036.021
 • MEE, € 70.070
 • Vizier, € 23.161
 • Bibliotheek Rivierenland, € 1.131.760

Overzicht subsidieprogramma Vitale Kernen

Overlegvormen Kernen

 • Dorpstafel Varik-Heesselt, € 1.500
 • Stichting dorpstafel Opijnen, € 1.500
 • Dorpstafel Est, € 1.500 euro
 • Stichting dorpstafel Neerijnen, € 1.395
 • Dorpsbelangenvereniging Hellouw, € 1.500
 • Dorpsraad Buurmalsen, € 1.500
 • Dorpsraad Deil, € 1.500
 • Dorpstafel Ophemert, € 1.500
 • Dorpsraad Tricht, € 1.500
 • Stichting Mooi Wonen Enspijk, € 1.500
 • St. Geldermalsen Centraal, € 1.500
 • Acquoy, € 1.100
 • Rhenoy, € 1.500
 • Dorpsraad Meteren, € 1.500

Vitale Dorpshuizen

 • Dorpshuis Albertine, € 3.500
 • Dorpshuis Meteren, € 3.500
 • De Pluk, € 3.500
 • Stichting Opwaarts - Rhenoy, € 3.500
 • De Schakel, € 3.500
 • Ons Eigen Gebouw, € 3.500
 • Klokhuis Beesd, € 3.500
 • Stichting Dorpskring Beesd, € 2.400
 • Duyfhuis, € 3.500
 • Heerlijckheyt Gellicum, € 3.500
 • Dorpshuis Tricht, € 3.500
 • Dorpskamer Enspijk, € 1.000
 • Toevershof  Varik, € 3.500
 • De Koeldert Waardenburg, € 3.500
 • Dorpshuis Spijk, € 3.500
 • Vereniging Verenigingsgebouw Est, € 3.500
 • Dorpshuis Tuil, € 3.500
 • Stichting Kulturhus Ophemert, € 3.500
 • De Krakeling, € 3.500
 • mfc de Burcht van Haeften, € 3.500
 • De Keijsershof - Opijnen, € 3.500
 • De Biskamp - Hellouw, € 3.500
 • EMM Asperen, € 3.500
 • De Poort - Herwijnen, € 3.500
 • De Koels - Vuren, € 3.500

Beheer en onderhoud Speelruimten

 • Speeltuin Beesd, € 3.040
 • De Blijde Weide, € 1.216
 • De Sterappel, € 912
 • Speelplekken Geldermalsen zuid, € 1.216
 • De Hollandsche Tuin, € 1.216
 • t Huchtje, € 1.216
 • Jeugdland, € 1.216
 • De Kasteelridders, € 608
 • De Tuinkrekel, € 912
 • Ut Peppelhof, € 1.216
 • Schakeltje, € 912
 • Speelappel, € 912
 • Speelbergje, € 2.128
 • t Spinnenweb, € 1.824
 • VDR Speelberg + VDR Oudenborch, € 1.520
 • De Vliet, € 1.216
 • De Vergd, € 912
 • Goudsbloem, € 608
 • Skatebaan Geldermalsen, € 912
 • St. Speeltuin Emmawijk, € 912
 • Jop Meteren (SLOBS)/Stichting laat ons Buiten spelen, € 912
 • De Stromende Buurt, € 912
 • Steenvlieter, € 1.216
 • Draaimolen, € 912
 • Stichting spelen en ontmoeten De Plantage, € 1.824
 • Stichting speeltuin Stationswijk, € 912
 • Speeltuinvereniging Speelplek Lindelaan, € 912
 • Stichting Prinses Beatrixweg, € 912
 • Speeltuinvereniging 't Kempke Haaften, € 912
 • De Beerakker Heukelum, € 1.216
 • t Spijkertje - Spijk, € 1.216
 • Speeltuinwerk Vuren, € 1.824
 • Speeltuinvereniging Asperen, € 3.648
 • Stichting Speeltuin Tuil, € 608
 • Stichting Natuur Speeltuin Tuil, € 1.216
 • Bloesemgaard (Meteren), € 912
 • Het Slingerbos (Ophemert), € 912
 • De Rakkershof, € 912

Overzicht subsidieprogramma Activiteiten

Cultuur en Kunst

 • Muziekvereniging Meteren, € 4.356
 • Betuws Symfonieorkest, € 500
 • Harmonie Concordia Beesd, € 4.135
 • Muziekvereniging De Volharding Deil, € 4.253
 • Muziekvereniging OZOD Tricht, € 4.424
 • Muziekvereniging Voorwaarts Rumpt, € 3.861
 • Showkorps Prinses Marijke Geldermalsen, € 8.771
 • Triple B Big Band Betuwe, € 2.034
 • Muziekvereniging Nieuw Leven, € 4.066
 • Fanfare Juliana Waardenburg, € 3.439
 • Harmonie Euphonia, € 4.552
 • Ad Astra - Asperen, € 4.709
 • Muziekvereniging Wilhelmina Herwijnen, € 3.479
 • Door Eensgezind - Heukelum, € 4.797
 • The Hohner Boys - Spijk, € 2.230
 • Harp en Luit - Vuren, €  4.111
 • Kerkkoor Jubilate Deo Deil, € 400
 • Jongerenkoor Sjier Chadash Beesd, € 400
 • The New Harvest Singers, € 400
 • BHC Fruit Unlimited, € 400
 • De Zeesterren, € 400
 • Tutti Frutti, € 400
 • Koor Dithaga, € 400
 • Zangkoor Alegria, € 400
 • Tzjill, € 400
 • Haaftensch Mannenkoor, € 400
 • Soli Deo Glori Haaften, € 400
 • Zangvereniging Crescendo, € 400
 • Rejoice, € 400
 • Zangverenging Zanglust, € 400
 • Waardenburgs Visserskoor, € 400
 • Toneelvereniging Elkerlyc, € 300
 • Toneelvereniging Est, € 300
 • Toneelvereniging De Gulle Lach, € 300
 • Stichting Toneelgroep T-jater, € 300
 • Corso Geldermalsen, € 1.500
 • Cultureel Café, € 1.500
 • Waard Art, € 1.000
 • Stichting Stroomhuis Neerijnen, € 2.500
 • Muziek op de Dijk, € 2.000
 • Stichting Kunst en Cultuur, € 3.000
 • Ode aan de Linge, € 1.500
 • Stichting Lingefilm, € 5.400
 • Fort Asperen, € 3.060
 • Stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegers Lingewaal, € 950
 • MOL St. Muziekonderwijs Lingewaal, € 18.560
 • Incidenteel budget op aanvraag, € 28.407

Jeugd en Jongeren

 • Humanitas, € 30.000
 • Speel-o-theek Het Stokpaardje, € 5.815
 • Scouting Geldermalsen, € 2.000
 • Jeugdsoos Ophemert, € 2.040
 • Jeugdraad NH Kerk Ophemert-Zennewijnen, € 300
 • Jeugd-Volw. Werk Spijk, € 816
 • Jeugdsoos De Halte Vuren, € 2.250
 • Hobbyclub Unica, € 358
 • Stichting Betuwse Jeugdkampen, € 300
 • Jeugdcommissie Hervormde Kerk Haaften, € 500
 • Stichting Koffiebar Overstag, € 1.000
 • Stichting Bouwdorp Vuren, € 850
 • Incidenteel budget jongerenactiviteiten, € 10.645

Ouderen

 • PCOB Geldermalsen, € 332
 • Stichting De Zonnebloem afd. Lingewaal, € 400
 • Stichting De Zonnebloem afd. Neerijnen, € 485
 • Bejaardensociëteit Varik-Heesselt, € 300
 • Zestig plus Soos, € 300
 • Stichting Vuren Actief, € 1.070
 • DOP Deil, € 2.400
 • Stichting van der Koppel-van den Heuvel, € 2.250

Sociaal Maatschappelijk

 • Vrouwen ontmoetingscentrum, € 2.500
 • Femina, € 250
 • Vrouwen van Nu afd. Varik-Heesselt, € 575
 • Vrouwen van Nu afd. Ophemert, € 575
 • Vrouwen van Nu Est, € 300
 • De Christenvrouw, € 300
 • Stichting Spreek Smakelijk Asperen, € 2.550
 • Stichting Integreren doe je samen, € 6.826
 • Stichting Alzheimer Nederland/afd. Rivierenland, € 1.500
 • Heidewaard, € 10.000
 • Incidenteel budget Sociaal Maatschappelijk, € 19.196

Minima

 • Stichting Leergeld, € 15.000
 • Stichting Schuldhulp West Betuwe, € 12.000
 • Stichting kleding en speelgoedbank Tiel e.o., € 2.000
 • Stichting Help Elkaar, € 10.000

Vrijwilligers

 • St. Present West Betuwe, € 2.500
 • EHBO Waardenburg / Neerijnen, € 388
 • EHBO Asperen, € 388
 • EHBO Herwijnen, € 388
 • EHBO Vuren, € 388
 • Buurtbusvereniging West Betuwe, € 1.200
 • Buurtbusvereniging Waalzicht, € 400
 • Incidenteel budget vrijwilligers, € 9.056