Subsidieregister

De gemeente is graag transparant over wie er subsidie ontvangt. In het subsidieprogramma leest u welke organisaties, stichtingen en verenigingen voor het jaar 2020 subsidie hebben aangevraagd. Het overzicht laat per fusiegemeente en per organisatie zien welke subsidies de gemeente verstrekt.

Hieronder leest u welke organisaties, stichtingen en verenigingen voor het jaar 2020 subsidie hebben aangevraagd. 

Organisaties gemeente West Betuwe breed

 • Iriszorg, € 72.980
 • Welzijn West Betuwe, € 1.136.168
 • Stichting Publieke Omroep, Omroeptaken, € 25.356
 • RIBW, Het in stand houden van de beschermde woonvorm in Tiel, € 26.550
 • Patch € 23.011
 • Sante, Schoolmaatschappelijk werk, € 23.084

Subsidieverlening per organisatie – oud Geldermalsen

Speelplekken, totaal subsidiebedrag € 83.367

 • Speeltuin Beesd, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 7.223
 • De Blijde Weide, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.432
 • De Sterappel, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 1.460
 • Speelvelden Zuid (Klauterclub), Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 3.162
 • De Hollandsche Tuin, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 4.135
 • 't Huchtje, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 3.162
 • Jeugdland, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 5.108
 • De Kasteelridders, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 730
 • Klub 51, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 730 
 • De Tuinkrekel, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 1.459
 • Ut Peppelhof, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 3.162
 • Schakeltje, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 1.217
 • Speelappel, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.432
 • Speelbergje, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 5.838
 • 't Spinneweb, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 4.378
 • VDR Speelberg, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 3.405
 • VDR Oudenborch/Haarakker, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.500
 • De Vliet, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.114
 • De Vergd, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 973
 • Goudsbloem, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.189
 • St. Speeltuin Emmawijk, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.432
 • Jop Meteren (SLOBS), Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.432
 • De Stromende Buurt, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 1.703
 • Steenvlieter, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.432
 • Draaimolen, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.398
 • Stichting spelen en ontmoeten De Plantage, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 6.432
 • Stichting speeltuin Stationswijk, Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.400
 • Speeltuinvereniging Speelplek Lindelaan Het beheren, onderhouden en renoveren van speelplekken, € 2.870
 • Skatebaan Geldermalsen Het beheren, onderhouden en renoveren van skatebaan, € 2.526 

Sportaccommodaties, totaal subsidiebedrag € 83.367

 • Hockeyclub Geldermalsen, Het beheren en onderhouden van hockeyvelden, € 4.000
 • Tennisvereniging Rhelico, Het beheren en onderhouden van tennisbanen, € 1.800
 • Tennisvereniging GLTC, Het beheren en onderhouden van tennisbanen, € 1.825
 • Animo Korfbal, Het beheren en onderhouden van korfbalvelden, € 2.385
 • VV Beesd, Het beheren en onderhouden van voetbalvelden, € 9.540
 • GVV, Het beheren en onderhouden van voetbalvelden, € 8.347
 • MVV '58, Het beheren en onderhouden van voetbalvelden, € 9.539
 • VV Rhelico, Het beheren en onderhouden van voetbalvelden, € 8.347
 • VV Tricht, Het beheren en onderhouden van voetbalvelden, € 10.731
 • Fietscrossvereniging Geldermalsen, Het beheren en onderhouden van crossbaan, € 3.042
 • Motorcrossvereniging, Het beheren en onderhouden van crossbaan, € 7.340
 • Subsidie binnensport op aanvraag, Het gebruik/huur van binnensportaccommodaties, € 20.595

Kunst en Cultuur, totaal subsidiebedrag € 57.726

 • Accordeon Charmeuse, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 406
 • Fanfare Prins Hendrik/Muziekvereniging Meteren, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 5.120
 • Fanfare Wilhelmina, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 2.500
 • Betuws Symfonieorkest, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Harmonie Concordia Beesd, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 4.788
 • Muziekvereniging De Volharding Deil, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 3.970
 • Muziekvereniging OZOD Tricht, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 3.196
 • Muziekvereniging Voorwaarts Rumpt, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 2.456
 • Showkorps Prinses Marijke Geldermalsen, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 8.133
 • Triple B Big Band Betuwe, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 593
 • Christelijke zangvereniging Soli Deo Gloria, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Kerkkoor Jubilate Deo Deil, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Jongerenkoor Sjier Chadash Beesd, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • The New Harvest Singers, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Fruit Unlimited, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • De Zeesterren, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Koor Bloessem, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Tutti Frutti, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Koor Dithaga, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Zangkoor Alegria, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Tzjill, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Toneelvereniging Elkerlyc, De begeleiding/leiding, muziekinstrumenten en -onderwijs, € 456
 • Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie, In stand houden van Fort Asperen en accommodatie voor culturele evenementen, € 3.060
 • Corso Geldermalsen, Het bouwen van een corsowagen voor deelname aan het jaarlijks Fruitcorso in Tiel, € 913
 • Corso Buurmalsen/Tricht, Het bouwen van een corsowagen voor deelname aan het jaarlijks Fruitcorso in Tiel, € 913
 • Cultureel Café, Een podium bieden aan en organiseren van culturele activiteiten voor jong en oud, € 1.512
 • Lingefilm, Het faciliteren/aanbieden van een filmprogramma en film gerelateerde activiteiten in de Pluk t.b.v. kunst en cultuur, € 5.378
 • Stichting 11-dorpenspel, Het organiseren van het 11-dorpenspel, € 913
 • Incidenteel budget op aanvraag, Activiteiten of projecten gericht op verbinden, versterken of vernieuwen op het gebied van kunst, cultuur of erfgoed, € 7.945

Dorpshuizen, totaal subsidiebedrag € 29.127

 • Dorpshuis Albertine, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Dorpshuis Meteren, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • De Pluk Activiteiten, die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Opwaarts Activiteiten, die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • De Schakel Activiteiten, die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Ons Eigen Gebouw, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Klokhuis Beesd, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Stichting Dorpskring Beesd, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Duyfhuis, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Heerlijckheyt Gellicum Activiteiten, die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Dorpshuis Tricht, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Dorpskamer, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • DOP Deil, Activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de kern, € 1.014
 • Subsidie OZB deel Dorpshuizen, € 15.945

Maatschappelijke participatie, totaal subsidiebedrag € 119.316

 • St. Vrijwillige Terminale Zorg Activiteiten, t.b.v. de ontwikkeling /ondersteuning van vrijwilligers, € 1.406
 • Vrouwen ontmoetingscentrum, Activiteiten t.b.v. de ontwikkeling /ondersteuning van vrijwilligers, € 3.000
 • Politieke en maatsch. Scholing vrouwen Activiteiten, t.b.v. de ontwikkeling /ondersteuning van vrijwilligers, € 380
 • Incidenteel budget op aanvraag leefbaarheid, Activiteiten voor maatschappelijk participatie en sociale samenhang, € 14.196
 • Incidenteel projectbudget op aanvraag - leefbaarheid, Activiteiten voor maatschappelijk participatie en sociale samenhang, € 4.056
 • Mozaïek Welzijn - Sociaal cultureel werk, Algemene ondersteuning aan inwoners en hun sociale omgeving, € 89.451
 • Stichting Integreren Doe Je Samen, Het begeleiden van nieuwkomers op sociaal en juridisch gebied, € 6.826

Monumenten, totaal subsidiebedrag € 121.874

 • Open Monumentendag, Het organiseren van een Open Monumentendag, € 228
 • Jongerenfestival, Het organiseren van een jaarlijks festival voor jongeren, € 913
 • Jeugdcircus Pippin, Het aanbieden van circustheater, € 456
 • Speel-o-theek, Het Stokpaardje Het uitlenen van speelgoed/speelmateriaal, € 5.815
 • Scouting Geldermalsen, Het organiseren van activiteiten voor en door jongeren, € 1.521
 • Incidenteel budget jongerenactiviteiten, € 10.645
 • Mozaïek Welzijn jongerenwerk, Signaleren, begeleiden en doorverwijzen van groepen jongeren. Bevorderen verantwoordelijkheidsgevoel en organiseren van activiteiten, € 79.513
 • Patch, Trajectbegeleiding jongeren 15-25 jaar met meervoudige problematiek, € 23.011

Ouderen en kwetsbare inwoners, totaal subsidiebedrag € 1.346

 • Stichting Alzheimercafé, Faciliteren in advies, informatie en cliëntondersteuning aan mensen met alzheimer, mantelzorgers en direct betrokkenen, € 1.014
 • PCOB Geldermalsen, Activiteiten ondernemen t.b.v. ouderen gericht op ondersteuning, belangenbehartiging en zelfredzaamheid, € 332

Vrijwilligers, totaal subsidiebedrag € 1.823

 • St. Present West Betuwe, Het bij elkaar brengen van groepen vrijwilligers en de vraag naar vrijwilligerswerk, € 1.014
 • Buurtbus West Betuwe, Het organiseren van vervoer van en naar de kernen door vrijwilligers, € 809

Volksgezondheid, totaal subsidiebedrag € 230

 • EHBO afd. Buurmalsen/Tricht, Het scholen van inwoners op het gebied van voorkomen van ongevallen en het verlenen van EHBO, € 230

Subsidieverlening per organisatie – voormalig Neerijnen

Sport, totaal subsidiebedrag € 46.591

 • Tennisvereniging Haaften, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 2.998
 • Gymnastiekvereniging Wilskracht, Het organiseren van verenigingsgewijze binnensportactiviteiten, € 2.531
 • S.V. de Waal, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 2.562
 • Gymnastiekvereniging Silvia, Het organiseren van verenigingsgewijze binnensportactiviteiten, € 1.983
 • Algemene Gymnastiekvereniging Ophemert, Het organiseren van verenigingsgewijze binnensportactiviteiten, € 1.220
 • Gymnastiekverenging Kunst en Vliegwerk, Het organiseren van verenigingsgewijze binnensportactiviteiten, € 976
 • Volleybalvereniging Haaften Kwiek, Het organiseren van verenigingsgewijze binnensportactiviteiten, € 823
 • Koreaanse Krijgskunsten Varik, Het organiseren van verenigingsgewijze binnensportactiviteiten ,€ 671
 • Voetbalvereniging Haaften, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 8.007
 • Voetbalvereniging WNC, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 5.846
 • Voetbalvereniging Ophemert, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 4.992
 • Voetbalvereniging DSS 14, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 4.840
 • Voetbalvereniging ASH Hellouw, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 4.260
 • Tennisvereniging Ophemert, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 2.602
 • Tennisvereniging Waardenburg, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 1.430
 • Schoolvoetbalcommissie Tielerwaard West, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 375
 • Bergakkerruiters, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 275
 • Chr. Wandelsportvereniging Varik-Heesselt, Het organiseren van verenigingsgewijze buitensportactiviteiten, € 200

Kunst en cultuur, totaal subsidiebedrag € 11.103 

 • Muziekvereniging Nieuw Leven, € 3.842
 • Fanfare Juliana, € 3.100
 • Harmonie Euphonia, € 2.561
 • Haaftensch Mannenkoor, € 200
 • Zangvereniging Crescendo € 200 Rejoice, € 200
 • Toneelvereniging Est, € 200
 • Toneelvereniging De Gulle Lach, € 200
 • Zangverenging Zanglust, € 200
 • Waardenburgs Visserskoor, € 200
 • Mondharmonicavereniging Nog eens Proberen, € 200

Dorpshuizen en -tafels, totaal subsidiebedrag € 7.500

 • Dorpstafel Varik -Heesselt, € 1.500
 • Stichting dorpstafel Opijnen, € 1.500
 • Dorpstafel Est, € 1.500
 • Stichting dorpstafel Neerijnen, € 1.500
 • Dorpstafel Haaften i.o., € 1.500

Jeugd en Jongeren, totaal subsidiebedrag € 2.240

 • Jeugdsoos Ophemert, € 2.040
 • Jeugdraad NH Kerk Ophemert -Zennewijnen, € 200

Ouderen en kwetsbare inwoners, totaal subsidiebedrag € 11.485

 • Heidewaard, € 10.000
 • VPTZ palliatieve zorg, € 200
 • Stichting Alzheimer, € 200
 • De Zonnebloem, € 485
 • Bejaardensociëteit Varik -Heesselt, € 200
 • Zestig plus Soos, € 200
 • Stichting Vrijstad, € 200

Maatschappelijke participatie/Leefbaarheid, totaal subsidiebedrag € 2.400

 • Femina € 200
 • Plattelandsvrouwen Vrouwen van NU V - H, € 200
 • Plattelandsvrouwen van Nu Ophemert, € 200
 • Vrouwen van Nu Est, € 200
 • De Christenvrouw, € 200
 • Studiekring Haaften, € 200
 • Buurtbusvereniging Waalzicht, € 1.000
 • Buurtbusvereniging West Betuwe, € 200

Armoede, totaal subsidiebedrag € 1.500 

 • Stichting kleding en speelgoedbank Tiel e.o., € 1.500

Subsidieverlening per organisatie – oud Lingewaal

Speelplekken, totaal subsidiebedrag € 3.014

 • De Beerakker Heukelum, In stand houden speeltuin, € 1.614
 • 't Spijkertje - Spijk, In stand houden speeltuin, € 470
 • Speeltuinwerk Vuren, In stand houden speeltuin, € 930

Jeugd, totaal subsidiebedrag € 5.091

 • Jeugd-Volw. Werk Spijk, € 816
 • Jeugd-Volw. Werk Heukelum/Heukelum Aktief, € 1.430
 • Jeugdwerk Vuren/Jeugdsoos De Halte Vuren, € 1.775
 • Hobbyclub Unica, € 358
 • Jong Gelre Herwijnen, € 2.142

Sport, totaal subsidiebedrag € 27.165

Sportverenigingen met een geregelde kantine opbrengt waren in Lingewaal uitgesloten van een exploitatiesubsidie.

 • Gymvereniging WHV - Asperen, Beoefening van sportieve activiteiten, € 1.556
 • LR/PC Tielerwaard - Herwijnen, Beoefening van sportieve activiteiten, € 410
 • Volleybal WHV - Asperen, Beoefening van sportieve activiteiten, € 1.198
 • Badmintonclub Wammes, Beoefening van sportieve activiteiten, € 1971
 • Badmintonclub Herwijnen, Beoefening van sportieve activiteiten, € 757
 • Bridgeclub Lingewaal - Asperen, Beoefening van sportieve activiteiten, € 299
 • Wijderbij en Vijfheerenlanden gehandicapten sport, Beoefening van sportieve activiteiten, € 560
 • Gymvereniging O.D.I., Beoefening van sportieve activiteiten, €2.631
 • Gymnastiekvereniging Olympia, Beoefening van sportieve activiteiten, € 1.347
 • Sportstichting De Wie,l Beoefening van sportieve activiteiten, € 16.236
 • Stichting Lingewaalloop Herwijnen, Beoefening van sportieve activiteiten, € 200

Cultuur, totaal subsidiebedrag € 47.854

 • Soli Deo Gloria, € 758
 • Ad Astra - Asperen, € 5.157
 • Wilhelmina Herwijnen, € 3.294
 • Door Eensgezind - Heukelum, € 5.029
 • The Hohner Boys - Spijk, € 1.956
 • Harp en Luit - Vuren, € 3.410
 • MOL St. Muziekonderwijs Lingewaal, € 28.250

Volksgezondheid, totaal subsidiebedrag € 1.315

 • EHBO Asperen, Het scholen van inwoners op het gebied van voorkomen van ongevallen en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, € 430
 • EHBO Herwijnen, Het scholen van inwoners op het gebied van voorkomen van ongevallen en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, € 447
 • EHBO Vuren, Het scholen van inwoners op het gebied van voorkomen van ongevallen en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, € 438

Leefbaarheid, totaal subsidiebedrag € 18.500

 • Buurt Ontmoetingsplekken, Declaratiefonds huurvergoeding dorpshuizen voor diverse plaatselijke ontmoetingsplekken, € 10.000
 • Buurtbusvereniging West Betuwe, Lijndienst Asperen-Leerdam-Geldermalsen, € 500
 • Waarderingssubsidie, Eenmalige subsidie voor kleinschalige evenementen die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen, € 8.000,-