Subsidieregister

De gemeente is graag transparant over wie er subsidie ontvangt. Het volgende overzicht laat zien aan wie we structurele subsidies verstrekken. Indeling: Diensten, Activiteiten en Vitale Kernen.

Hieronder leest u welke organisaties, stichtingen en verenigingen voor het jaar 2024 subsidie hebben aangevraagd. 

Overzicht subsidieprogramma Diensten

Welzijn West Betuwe

 • Kerngericht werken: € 206.865,21
 • Ouderenwerken: € 221.779,73
 • Hulp en Ondersteuning: € 99.801,09
 • Vrijwilligers en participatie: € 99.801,09
 • Mantelzorgondersteuning: € 235.695,41
 • Sport en Bewegen (sportcoaches) + gezondheidsthema’s: € 343.904,47
 • Kunst en Cultuur (cultuurcoaches, cultuurmakelaar en cultuureducatie): € 236.204,25
 • Ouder- en kindcafé’s: € 9.300,-
 • Natuur-, milieu,- en boerderijeducatie: € 25.000

Jongerenwerk

 • Mozaïek Welzijn: € 125.099,75
 • Connect2jeugd: € 123.870,57

Overige Diensten

 • Iriszorg: € 66.498
 • Santé Jeugd Gezondheidszorg: € 1.113.818,60
 • Santé Schoolmaatschappelijk Werk: € 72.169,92
 • MEE: € 105.000
 • Bibliotheek Rivierenland: € 1.289.15

Overzicht subsidieprogramma Vitale Kernen

Overlegvormen Kernen

 • Dorpstafel Varik-Heesselt: € 1.500
 • Dorpstafel Est: € 1.500
 • Stichting dorpstafel Neerijnen: € 1.295
 • Dorpsraad Buurmalsen: € 1.500
 • Dorpsraad Deil: € 1.500
 • Dorpstafel Ophemert: € 1.500
 • Dorpsraad Tricht: € 1.500
 • Stichting Mooi Wonen Enspijk: € 1.500
 • St. Geldermalsen Centraal: € 1.500
 • Acquoy: € 1.145
 • Rhenoy: € 1.500
 • Dorpsraad Meteren: € 1.500
 • Mooi Haaften: € 1.500
 • Dorpsplatform Herwijnen: € 1.500
 • Dorpsbelangenvereniging Hellouw: € 1.500
 • Stichting Vuren Actief: € 1.500
 • MFC Klokhuis Beesd: € 1.500

Vitale Dorpshuizen

 • Dorpshuis Albertine: € 3.500
 • Dorpshuis Meteren: € 3.500
 • MFC De Pluk: € 3.500
 • Stichting Opwaarts/Betuwe Poort - Rhenoy: € 3.500
 • Ons Eigen Gebouw: € 3.500
 • Stichting Dorpskring Beesd: € 2.400
 • Duyfhuis: € 3.500
 • Heerlijckheyt Gellicum: € 3.500
 • Dorpshuis Tricht: € 3.500
 • Dorpskamer Enspijk: € 3.500
 • Dorpshuis de Lindehof Spijk: € 3.500
 • Dorpshuis Est: € 3.500
 • MFC Stichting Kulturhus Ophemert: € 3.500
 • De Krakeling // Heukelum Aktief: € 3.500
 • MFC de Burcht van Haeften: € 3.500
 • De Keijsershof - Opijnen: € 3.500
 • Dorpshuis Asperen: € 3.500
 • De Koels - Vuren: € 3.500
 • Dorpshuis Tuil: € 1.800

Beheer en onderhoud Speelruimten

 • SPV 't Huchtje: € 4.020 
 • SPV Asperen: € 10.452 
 • Stichting Speeltuin Beesd: € 8.040 
 • SPV Jeugdland: € 3.216 
 • OBS Est: € 804 
 • Stichting De Vergd: € 2.412 
 • Stichting Beatrixweg (nieuw): € 3.216 
 • Buurtvereniging De Speelappel: € 2.412 
 • Buurtvereniging Ut Peppelhof: € 3.216 
 • SPV De Boomkampjes: € 1.608 
 • Stichting De Goudsbloem: € 1.608 
 • Stichting Speeltuin Emmawijk: € 2.412 
 • Stichting Speeltuin Stationswijk:€ 2.412 
 • Stichting Speeltuin 't Schakeltje: € 2.412 
 • Heksenketeltje: € 804 
 • SPV De Vliet: € 3.216 
 • S.P.V. 't Kinderkempke: € 2.412 
 • Stichting 't Veldje: € 804 
 • SPV Beerakker: € 3.216 
 • Stichting Spelen Varik Heesselt: € 3.216 
 • De Lindelaan (Bloesemgaard): € 2.412 
 • Stichting Spelen en Ontmoeten: € 4.824 
 • VDR De Speelberg + Oudenborch: € 4.020 
 • SPV de Blijde Weide: € 3.216 
 • Stichting Speelplek 't Spinnenweb: € 5.628 
 • Stichting Natuurspeeltuin Tuil: € 2.412 
 • Speelvelden Zuid (Klauterclub): € 3.216 
 • SPV de Kasteelridders: € 1.608 
 • SPV de Speelboom: € 6.432 
 • De Draaimolen: € 1.608 
 • Sterappel: € 2.412 
 • Speeltuinwerk Vuren: € 4.824 
 • t Spijkertje:    € 3.216 
 • Tuinkrekel: € 1.608 
 • Slingerbos: € 1.608 
 • Stichting de Hollandsche Tuin: € 3.216 
 • S.P.V. De Rakkershof: € 2.412 

Overzicht subsidieprogramma Activiteiten

Cultuur en Kunst

 • Muziekvereniging Meteren: € 4.356
 • Betuws Symfonieorkest: € 500
 • Harmonie Concordia Beesd: € 4.958
 • Muziekvereniging De Volharding Deil: € 4.253
 • Muziekvereniging OZOD Tricht: € 3.724
 • Muziekvereniging Voorwaarts Rumpt: € 3.861
 • Showkorps Prinses Marijke Geldermalsen: € 8.199
 • Triple B Big Band Betuwe: € 784
 • Muziekvereniging Nieuw Leven: € 4.521
 • Harmonie Euphonia: € 2.864
 • Ad Astra - Asperen: € 5.484
 • Door Eensgezind - Heukelum: € 3.564
 • The Hohner Boys - Spijk: € 2.230
 • Harp en Luit - Vuren: € 3.814
 • Kerkkoor Jubilate Deo Deil: € 400
 • Jongerenkoor Sjier Chadasj Beesd: € 400
 • De Zeesterren: € 400
 • Tutti Frutti: € 400
 • Koor Dithaga: € 400
 • Zangkoor Alegria: € 400
 • Soli Deo Glori Haaften: € 400
 • Zangvereniging Crescendo: € 400
 • Rejoice: € 400
 • Waardenburgs Visserskoor: € 400
 • Ned.Hervormd Kerkkoor Buurmalsen: € 400
 • Toneelvereniging Elkerlyc: € 300
 • Toneelvereniging Est: € 300
 • Toneelvereniging De Gulle Lach: € 300
 • Stichting Toneelgroep T-jater: € 1.500
 • Corso Geldermalsen: € 1.500
 • Corsowagen Varik: € 1.500
 • Corsoclub Buurmalsen Tricht: € 1.500
 • Cultureel Café: € 1.500
 • Cultureel Café: structurele dorpsquiz: € 500
 • Waard Art: € 1.500
 • Stichting Collectief West Betuwe: € 1.500
 • Stichting Collectief West Betuwe (vanaf 2024): € 5.000
 • Stichting Stroomhuis Neerijnen: € 2.500
 • Muziek op de Dijk: € 2.000
 • Stichting Kunst en Cultuur: € 3.000
 • Ode aan de Linge: € 1.500
 • Oranjevereniging Deil: € 1.000
 • Stichting BOL - Tour de Waal: € 6.000
 • Museum de Oersprong: € 2.668
 • MOL St. Muziekonderwijs Lingewaal: € 9.280
 • Stichting Help de Schelp: € 2.000
 • Stichting Eerbetoon Geallieerde Vliegers Lingewaal: € 950
 • Stichting Lingefilm: € 5.400

Bewegen en sport

 • Fietscrossvereniging Geldermalsen: € 3.500
 • Motorcrossvereniging Geldermalsen: € 7.500
 • Gymnastiekvereniging Wilskracht: € 2.480
 • S.V. de Waal: € 3.000
 • Gymnastiekvereniging Silvia: € 2.325
 • Gymnastiekverenging Kunst en Vliegwerk: € 1.000
 • Volleybalvereniging Haaften Kwiek: €1.984
 • Koreaanse Krijgskunsten Varik: € 930
 • Bergakkerruiters: € 500
 • Gymvereniging WHV - Asperen: € 1.302
 • LR/PC Tielerwaard – Herwijnen: € 500
 • Volleybal WHV - Asperen: € 3.594
 • Badmintonclub Wammes Heukelum: € 1.674
 • Badmintonvereniging Herwijnen: € 1.488
 • Gymnastiekverengiging O.D.I.: € 2.170
 • Gymnastiekvereniging Olympia: € 3.720
 • Volleybal GO '97: € 2.511
 • PSV Waddesteijnruiters: € 500
 • ZV Olympia: € 12.500
 • Sportvereniging Beesd (SVB): € 4.050
 • OSV Piranha: € 3.000
 • Malsnaruiters: € 500
 • Gympoint: € 2.790
 • Gymnastiek OSO Tricht: € 555
 • Gymmastiek Marjool Deil: € 250
 • TTC Batua: € 250
 • SV De Musketiers Opijnen: € 496
 • Handboogvereniging De Lingeboog: € 1.860
 • Stichting Wielerronde Rhenoy: € 1.500
 • CKV Animo - Kangaroedag: € 1.000
 • Schoolvoetbal: € 3.500

Jeugd en Jongeren

 • Humanitas: Gaat naar diensten
 • Scouting Geldermalsen:    € 2.000 
 • Jeugdcircus Pippin: € 500
 • Jeugdsoos Ophemert: € 2.041
 • Jeugd-Volw. Werk Spijk: € 2.400
 • Jeugdsoos De Halte Vuren: € 2.250
 • Stichting Betuwese Jeugdkampen: € 500
 • Jeugdcommissie Hervormde Kerk Haaften: € 500
 • Stichting Koffiebar Overstag: € 1.250
 • Ouder-kindcafés: Gaat naar diensten

Ouderen

 • PCOB Geldermalsen: € 750 
 • Stichting De Zonnebloem afd. Lingewaal: € 400 
 • Stichting De Zonnebloem afd. Neerijnen: € 485 
 • Stichting de Zonnebloem afd. Lek Lingebloem: € 500 
 • Bejaardensocieteit Varik-Heesselt: € 250 
 • Zestig plus Soos: € 250 
 • DOP Deil: € 2.400 
 • Stichting van der Koppel-van den Heuvel: € 2.250 
 • Ouderensoos Acquoy: € 2.700 

Sociaal Maatschappelijk

 • Vrouwen ontmoetingscentrum: € 2.500 
 • Vrouwen van Nu afd. Varik-Heesselt: € 575 
 • Vrouwen van Nu afd. Ophemert: € 575 
 • Vrouwen van Nu ad. Est: € 300 
 • De Christenvrouw: € 300 
 • Stichting Spreek Smakelijk Asperen: € 2.550 
 • Vrijwillige thuishulp "helpende handen": € 1.000 
 • VPTZ inzet vrijwilligers aan huis: € 5.000
 • Buurt Ontmoetingsplek Asperen: € 2.900 
 • Stichting Alzheimer Nederland/afd. Rivierenland: € 5.000 
 • Stichting Tante Leen: € 2.000 

Integratie minderheden

 • Stichting Integreren doe je samen: € 8.153 

Minima

 • Stichting Leergeld: € 17.000
 • Stichting kleding en speelgoedbank Tiel e.o.: €2.000
 • Stichting Help Elkaar: €10.000
 • Voedselbank Rivierenland: € 900
 • Voedselbank Vijfheerenlanden: € 2.000
 • Voedselbank Bommelerwaard: € 1.000

Schuldhulpverlening

 • Stichting Schuldhulp West Betuwe: € 12.000

Vrijwilligers

 • EHBO Waardenburg / Neerijnen: € 500
 • EHBO Asperen: € 430
 • EHBO Herwijnen: € 388
 • EHBO Buurmalsen - Tricht: € 388
 • EHBO Vuren: € 388
 • St. Present West Betuwe: € 2.500
 • Buurtbus West Betuwe: € 1.200
 • Buurtbusvereniging Waalzicht: € 1.000