Subsidie klimaat, water en riolering

Het klimaat verandert. Dat merken we ook in West Betuwe. Hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Wilt u maatregelen nemen om deze weersextremen op te vangen? Dan kunt u gebruik maken van een subsidie. De subsidie is bijvoorbeeld voor het ‘vergroenen’ van uw tuin, de aanleg van een groen dak of een regenton.

Beschikbare subsidie per maatregel

Hieronder ziet u de maatregelen die een vergoeding krijgen. Er staat ook een beschrijving van de vergoeding en de eisen die we stellen aan het uitvoeren ervan. 

Groene speeltuinen en (speel)plaatsen bij scholen

Maximaal € 1.000 per aanvraag.

 • U krijgt een vergoeding voor het verwijderen en afvoeren van de tegels en de aanleg van de planten
 • Maatregelen om regenwater op te vangen in de speeltuin voordat het wordt afgevoerd kunt u indienen.
 • Leerzame onderdelen die te maken hebben met water of klimaat ontvangen subsidie. Voor speeltoestellen en kunstgras krijgt u geen klimaatsubsidie.
 • Ook voorbereidingskosten zoals ontwerp en procesbegeleiding komen niet in aanmerking voor klimaatsubsidie.

Tegels eruit groen erin

Max. € 30 per m2 voor beplanting.
Max. € 10 per m2 voor gras (geen kunstgras).
Max. € 35 per boom (max 2 bomen).
Max. € 4 per m2 voor het verwijderen van bestrating.

 • U krijgt alleen subsidie als de maatregelen de huidige situatie verbeteren.
 • U kunt de kosten voor het verwijderen, afvoeren van de tegels, en de beplanting terugkrijgen. Bij de beplanting bepaalt de gemeente wat in aanmerking komt voor subsidie.
 • Het gaat om minimaal 10m2.
 • Richtlijn: Gras, planten en bodem wel. Bouwkundige kosten als prieel, pergola en muurblokken niet.
 • Aanlegkosten door een hovenier kunt u indienen. Inzet van eigen uren niet.
 • Het vervangen van bestaande beplanting (zonder verwijderen van tegels) ontvangt geen subsidie.

Waterdoorlatende verharding

Max. € 15 per m2.

 • Niet alle soorten verharding zijn waterdoorlatend. Open bestrating als grasbeton stenen, grind en (ritterplaten met) split ontvangen subsidie. Klinkers en tegels niet, tenzij er sprake is van erkende materialen en systemen.

Regenpijp afkoppelen en verwerking regenwater (bv regenton)

Alleen de werkelijke kosten voor het afkoppelen van de regenpijp krijgt u vergoed. U krijgt € 40 per regenton en maximaal 2 per aanvraag/adres.

Koppel de regenpijp in zijn geheel af van het riool. Vang het water op eigen terrein op met bijvoorbeeld een regenton. Maak geen gebruik van een vulautomaat, want hiermee belast je het riool bij heftige buien nog steeds. Laat het water bij een volle ton overlopen in de tuin.

 • Stem eerst af met de gemeente als u uw regenpijp wil afkoppelen in het openbaar gebied.
 • Het benodigde oppervlak van de groenstrook waar u op afkoppelt is ongeveer 50% van het aangesloten verharde oppervlak (de stoep). Of u verwerkt het op een andere manier, bijvoorbeeld door een regenton.
 • Minimaal 5m2 dakoppervlak.
 • Regenton minimaal 200 liter.

Aanleg  groen dak

Max. € 20 per m2.
Max. € 200 advieskosten om de draagkracht van het dak te berekenen. En dan moet u het project ook uitvoeren.

 • De aanleg en materiaalkosten van een groen (sedum)dak komen in aanmerking voor subsidie.
 • Het aanpassen van de dakconstructie niet.
 • U zorgt voor minimaal 20 liter per m2 wateropslagcapaciteit.
 • Het dak is minimaal 5m2.
 • De helling van het groene dak mag niet meer dan 35 graden bedragen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een dakconstructie met voldoende draagvlak, kosten voor advies kunt u meenemen in de aanvraag subsidie mits deze ook wordt uitgevoerd.
 • Het daktuinsubstraat (speciale grond voor de groei van planten voor een daktuin) moet voldoen aan de beoordeling richtlijn BRL9341 voor steenachtige substraten.

Aanleg geveltuin

Max. € 30 per m2 voor beplanting.

 • Beplanting tegen de gevel moet minimaal 5 m² zijn.
 • De basis van de geveltuin mag maximaal 45 cm diep zijn en maximaal 60 cm breed zijn.
 • U plant geen bomen of struiken die overlast kunnen veroorzaken.
 • Straatnaamborden en andere informatie blijven zichtbaar.
 • Er blijft een loopruimte over van minimaal 1,20 meter (dit is zonder stoeprand).
 • Breng een (betonnen) opsluitband aan tussen het straatwerk van de gemeente en het geveltuintje. Dit voorkomt dat het straatwerk verzakt.
 • Voor u deze maatregel uitvoert, moet u een 'wij doen groen' verklaring invullen. Deze vindt u op deze pagina bij het kopje ‘Wat moet u weten’

Regenwaterschutting/regen block(s)

Max € 0,50 per liter voor aanschaf en installatie.

 • De inhoud van de bergruimte voor water (kratten) moet voldoende zijn.
 • Het afkoppelen van regenwater door de aanleg van regenwaterschutting en rainblocks ontvangt ook subsidie.
 • Minimaal 200 liter.

Watervasthoudende plantenbakken

Max. € 100 per watervasthoudende plantenbak.

 • Plantenbak(ken) zijn waterdicht, over het algemeen van beton maar kunnen ook van ander steenachtig materiaal en folie gemaakt zijn.
 • Plantenbak(ken) worden gevuld met grind, aarde en beplanting.
 • De plantenbakken hebben een drainpijp en een overstort gekoppeld aan het riool. De drainpijp zorgt dat het water wegstroomt. De overstort is nodig voor als er veel water in korte tijd in de bak terechtkomt.
 • De plantenbak moet zijn aangesloten op een regenpijp of gevel waar het water afstroomt.

Regenwatervijver/maaiveldverlaging

Max. € 100 per m3 verwijderde grond. 
Het afvoeren van  grond valt niet onder deze regeling).

 • De vijver of maaiveldverlaging moet minimaal 10 m² groot zijn.
 • Hemelwater van dak of terras moet afgevoerd worden naar de vijver of maaiveldverlaging.
 • Om wateroverlast te voorkomen moet water dat uit de vijver stroomt in de bodem kunnen zakken (infiltreren). Dit kan door deze bijvoorbeeld te omringen met grind.
 • Een gezonde vijver is voldoende groot en bevat waterplanten of circulatie met behulp van een pomp.

Regenwater nuttig gebruiken

20% van de kosten.

 • U kunt hierbij denken aan het plaatsen van een watertank of put. Voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de WC en/of gebruik wasmachine.
 • Overige maatregelen waarbij regenwater nuttig wordt ingezet.

Omgevingsvergunning

In sommige gevallen is er een omgevingsvergunning nodig voor het uitvoeren van de maatregelen. Doe altijd de vergunningscheck via het digitale omgevingsloketexterne-link-icoon   Moet u een vergunning aanvragen? Regel dit eerst via het digitale omgevingsloketexterne-link-icoon. U heeft deze documenten nodig om in aanmerking te komen voor de subsidie. Eventuele legeskosten kunt u meefinancieren met de subsidie.

Voorwaarden

 • Voldoet u niet aan de voorwaarden in de subsidieverordening verwerking hemelwater West Betuwe (overheid.nl)externe-link-icoon? Dan kan de gemeente de subsidie helemaal of gedeeltelijk stoppen.
 • U bent eigenaar en bewoner van de woning in de gemeente West Betuwe.
 • Voert u de maatregel uit op gemeentegrond? Dan moet  u een getekende 'wij doen groen verklaring (pdf)externe-link-icoon' aanleveren. Dit stuurt u mee als bijlage in het aanvraagformulier.
 • Aanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst.
 • Alleen volledige aanvragen nemen wij in behandeling.
 • Maatregelen worden uitgevoerd zoals omschreven in de lijst maatregelen afvoer hemelwater.
 • De werkzaamheden mogen niet voor de aanvraag zijn begonnen.
 • Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
 • Alleen maatregelen die zorgen voor minder wateroverlast, komen in aanmerking.
 • Alleen natuurlijke personen dan wel instanties of organisaties met een maatschappelijke doelstellingkomen in aanmerking voor subsidie. Bedrijven en instellingen niet.
 • De maatregelen hebben een permanent karakter en blijven minimaal 5 jaar gehandhaafd.
 • Na toekenning van de subsidie heeft u 5 maanden de tijd om de maatregelen af te ronden.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Verzamel alle informatie en vul het aanvraagformulier in. De nodige bijlagen kunt u toevoegen in het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier vindt u door op de knop ‘Aanvragen’ bovenaan deze pagina te klikken.

Bijlagen

 • Omschrijving van de tuin in de huidige staat inclusief afmetingen en recente foto’s.
 • Ontwerp/omschrijving van de maatregelen die u gaat nemen met een onderbouwing.
 • Projectbegroting met onderbouwing en offertes/overzichten.
 • Indien van toepassing een omgevingsvergunning

Wilt u liever een pdf of een papieren formulier invullen?

U kunt een pdf of papieren formulier aanvragen door een e-mail te sturen naar geert.van.de.biggelaar.   In het formulier staat op welke manieren u het formulier met bijlages in kunt leveren. 

Toewijzing van de subsidie

Na ontvangst en goedkeuring stuurt de gemeente per mail een toewijzing en reserveren wij het geld voor u. Heeft u deze toewijzing ontvangen? Dan kunt u de maatregelen uit (laten) voeren. Na uitvoering van de werkzaamheden stuurt alle bonnen en facturen naar de gemeente. Wij storten daarna het geld op uw rekening.

Nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het Team duurzaamheid. U bereikt dit team van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 0345 – 72 88 00. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@westbetuwe.nl.

Meer informatie en tips

Verordening

Via de volgende koppeling kunt u de subsidieverordening inzien hierin staan de nadere regels: Subsidieverordening verwerking hemelwater West Betuwe (overheid.nl)externe-link-icoon

Uitleg van de maatregelen

Op Informatie en tips over klimaatmaatregelen kunt u een verdere uitleg van de maatregelen zien. Hier staan tips en tools in voor de uitvoering.