Starterslening

De gemeente West Betuwe wil graag starters op de woningmarkt helpen. De Starterslening is bedoeld voor kopers die niet eerder een eigen woning hebben gehad en die hun eerste woning niet volledig kunnen financieren met een hypotheek.
De Starterslening is voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente West Betuwe. De maximale Nationale Hypotheek Garantie (NHG) grens is per 1 januari 2024 435.000 euro. Dat is inclusief verbeterkosten en meerwerk.

Belangrijk om te weten

Uw eerste woning kopen is een spannend moment. Lukt het niet om uw eerste koopwoning volledig zelf te financieren? Dan is er de Starterslening. Informatie over de Starterslening staat op de website van SVnexterne-link-icoon.

Afhankelijk van de draagkracht bedraagt de Starterslening in de gemeente West Betuwe maximaal € 30.000. Om voor de lening in aanmerking te komen mag de woning inclusief bijkomende kosten niet duurder zijn dan onderstaande bedragen.

2024

Aanvraag van een Starterslening is mogelijk voor:

  • een woning tot € 435.000,- zonder energiebesparende voorzieningen
  • een woning tot € 461.100,- met energiebesparende voorzieningen

De Starterslening is een tweede lening. Wij willen u erop wijzen dat hier financiële risico’s aan verbonden zijn. Bij het invullen van de officiële aanvraag moet daarom een vragenlijst (financieel rijbewijs) worden ingevuld. Hiermee wordt getoetst of u voldoende begrijpt welke risico's er verbonden zijn aan de starterslening. 

Kosten

Vanaf het vierde jaar na ingangsdatum betaalt u een maandbedrag van rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Tijdens de looptijd kunt u op voorgeschreven momenten verzoeken om een hertoetsing op basis van uw inkomen. Het maandbedrag kan vervolgens aangepast worden aan uw financiële draagkracht. Bij verkoop van de woning lost u de volledige lening af. Vervroegde aflossing is boetevrij.

Aanvraag

  • Om voor een Starterslening in aanmerking te komen, moet u eerst bij de gemeente een toewijzing aanvragen.
  • Een toewijzing kunt u aanvragen via het digitale formulier Aanvragen toewijzing Starterslening. Bij uw aanvraag voegt u een afschrift van de  getekende koopovereenkomst toe. 
  • Daarna kunt u met de gemeentelijke toewijzingsbrief uw aanvraag voor een Starterslening volledig online indienen via www.svn.nlexterne-link-icoon