Starterslening

Starters op de woningmarkt kunnen een lening krijgen voor de koop van een bestaande of nieuwbouwwoning onder de NHG norm. Met een starterslening kunt u verschil overbruggen tussen de aankoopkosten van een woning en het maximale bedrag dat de bank wil uitlenen met Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.).

In de loop van 2019 wordt de verordening voor de starterslening West Betuwe nog vastgesteld. Tot die tijd gelden nog de drie regelingen van de voormalige gemeenten.

U komt in aanmerking voor een starterslening als u:

 • niet eerder woningeigenaar ben geweest;
 • de woning zelf gaat bewonen;
 • verblijfsgerechtigd in Nederland woont;
 • op dit moment een huurwoning bewoont of inwonend bent.

U kunt een starterslening krijgen voor:

 • een bestaande koopwoning;
 • een nieuwbouw koopwoning;
 • en niet als al een koopsubsidie is toegekend.

Specifiek voor Geldermalsen

 • Het maximale leenbedrag is € 35.000 per aanvraag.
 • De hoogte van de lening is maximaal 20% van de verwervingskosten.
 • Leeftijd van de aanvrager is maximaal 30 jaar.

Specifiek voor Lingewaal

 • Het maximale leenbedrag is € 30.000 per aanvraag.

Specifiek voor Neerijnen

 • Het maximale leenbedrag is € 25.000 per aanvraag.

 

Vanaf het vierde jaar na ingangsdatum betaalt u een maandbedrag van rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Tijdens de looptijd kunt u op voorgeschreven momenten verzoeken om een hertoetsing op basis van uw inkomen. Het maandbedrag kan vervolgens aangepast worden aan uw financiële draagkracht. Bij verkoop van de woning lost u de volledige lening af. Vervroegde aflossing is boetevrij.