Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u aan de openbare weg (tijdelijk) een standplaats wil om goederen te verkopen, te verstrekken of als u diensten aanbiedt.

Wat is een standplaats?

Een standplaats is een mobiele verkoopplaats waaruit producten of diensten worden aangeboden en die ligt:

- op of aan de openbare weg of aan een openbaar water;
- op een andere voor het publiek bereikbare en in de openlucht gelegen plaats.

Vrijgekomen standplaatsen

Belangrijk om te weten

Voor het gebruiken van een standplaats, gelden regels.

 • De vergunning is geldig voor een bepaalde periode.
 • De standplaatsvergunning geldt alleen voor de locatie waarvoor de vergunning is afgegeven.
 • De standplaats moet persoonlijk worden ingenomen, eventueel bijgestaan door personeel.
 • U geeft tussentijdse wijzigingen direct door aan de gemeente.
 • U meldt het direct bij de gemeente als u geen gebruik meer wilt maken van de standplaats.
 • U meldt aan de gemeente als u langere tijd (bv bij ziekte of verlof) geen gebruik maakt van de standplaats.
 • U mag de vergunning niet aan een ander overdragen.
 • Uw standplaats voldoet aan de hygiëne eisen en ziet er netjes en verzorgd uit.
 • De locatie van de standplaats is vastgesteld, de situatietekening van de standplaats maakt onderdeel uit van de vergunning.
 • Als een standplaats wordt ingenomen door een verkoopwagen, moet het voertuig voldoen aan de afmetingen van voertuigen zoals bepaald in de Regeling voertuigenexterne-link-icoon (artikel 5.3.6 en volgende).  
 • De frontbreedte van de standplaats is afhankelijk van het verkoopmiddel. De inrichting van de standplaats (de verkoopruimte) wordt verder vrij gelaten.
 • Bij de grootte van de standplaats is het uitgangspunt de beschikbare ruimte. Omdat iedere locatie anders is, bepaalt de vergunning uiteindelijk de toegestane afmeting en de exacte situering van de standplaats. De maximale afmeting van 60 m2 is inclusief de ruimte die het winkelend publiek inneemt (staand en zittend) en de uitgestalde koopwaar. De maximumruimte wordt bepaald vanaf de achterkant van de standplaats.

Veiligheid

Het landelijk ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsenexterne-link-icoon’ is van toepassing op uw standplaats. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels uit dit besluit.

Opbouw en tijd

U mag vanaf één uur voor het begin van de markten beginnen met opbouwen van uw standplaats. U mag in Asperen vanaf 8.00 uur goederen verkopen.

Alcoholische dranken

U mag geen alcoholische dranken verkopen.

Gebruik containers

Voor het gebruik van afvalcontainers neemt u contact op met de Avriexterne-link-icoon. U bereikt ze op telefoonnummer 0345 - 58 53 53.

Aanvragen of wijzigen

Uw aanvraag moet minimaal 6 weken voor de datum dat u de vergunning nodig heeft worden aangevraagd. De aanvraag van een vergunning gaat middels het online formulier via de rode 'Aanvragen' knop. U ontvangt van ons een bevestiging. Met dit formulier kunt u ook een wijziging van locatie, contactpersoon en/of oppervlakte doorgeven.

Voor het in behandeling kunnen nemen van uw aanvraag levert u minimaal de volgende gegevens aan:

 • Situatietekening van de plek van de standplaats.
 • Foto’s van de verkoopinrichting (voorkant, achterkant en zijaanzichten).
 • Exacte maten van de verkoopinrichting inclusief luifel en dissel.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s) (paspoort of ID). Kopieer voor én achterkant van het legitimatiebewijs.
 • Een uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Vragen?

We helpen u graag. Neem daarom contact op met team vergunningen Apv. De medewerkers van team vergunningen Apv kunnen u verder informeren. Mail naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.

Kosten

Standplaatsvergunning

Kosten voor een standplaatsvergunning tarief 2023 

Soort vergunningTarief
Minder dan 1 week€ 37,55
1 week tot 1 maand€ 41,45
1 maand tot 1 jaar€ 53,80
1 jaar of langer€ 234

Precariogelden

Naar aanleiding van het (tijdelijke) gebruik van openbare gemeentegrond om een standplaats in te nemen bent u precariobelasting verschuldigd. Dit is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het hebben van voorwerpen op, boven of in gemeenschappelijke grond. De hoogte is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u inneemt. De gemeente berekent vanaf de ingangsdatum van de standplaatsvergunning de precariogelden.

Kosten standplaats voor verkoopkraam of wagen

Voor een standplaats op de weekmarkt in Geldermalsen gelden andere tarieven.

 • € 285 per dagdeel (4 uur), per jaar (tarief 2023) 

Kosten standplaats voor verkoop seizoensgebonden producten

De plaats mag u meerdere dagen per week gebruiken.

 • € 0,90 per vierkante meter, per week (tarief 2023) 

Kosten standplaats voor maatschappelijk sociale gezondheidsdiensten

Bijvoorbeeld voor bevolkingsonderzoeken

 • De aangewezen plaats mag u gratis gebruiken