Registratie levenloos kind

Ouders die dat wensen, kunnen vanaf 4 februari 2019 hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie.

Belangrijk om te weten

Voorwaarden voor registratie in de BRP

Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. De ene ouder kan hierom verzoeken, terwijl de andere ouder dat niet doet. Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.

Andere voorwaarden:

  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan.
  • Op het moment van de geboorte van het kind woonde(n) de ouder(s) in Nederland en stond(en) ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Hoe doet u het verzoek?

U doet het verzoek in de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

U heeft daarvoor een geboorteakte van uw overleden kind nodig. Bent u niet in het bezit van een geboorteakte? Dan moet u alsnog aangifte doen in de geboorteplaats van uw kind.

Ook vult u het formulier ‘Verzoek registratie levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente West Betuwe’ in. Met dit formulier machtigt u de medewerker die uw verzoek behandelt om de akte op te vragen als deze is opgemaakt in een andere gemeente.