Recht op correctie, beperking of verwijdering

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen, te beperken of te verwijderen.

Wil je meer informatie? 

Bel dan met het Team Juridische zaken op telefoonnummer 0345 - 72 84 27.

Belangrijk om te weten

Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij de gemeente een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen, te beperken of te verwijderen.

Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt.

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Verzoek indienen

Als u een verzoek om correctie of verwijdering wilt doen neemt u contact op met de gemeente via het hierboven genoemde telefoonnummer. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kunt u doen door op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen op het gemeentehuis.

Verzoek ontvangen

De gemeente reageert binnen vier weken op een correctie- of verwijderingsverzoek. Indien besloten wordt uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan doet de gemeente dit zo spoedig mogelijk. In het geval de gemeente onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de correctie of verwijdering.

Als de gemeente besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie of verwijdering, ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.