Recht op bezwaar persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van bezwaar. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.

Wilt u meer informatie? Bel dan met het Team juridische zaken 0345 - 72 88 00. Of stuur een e-mail naar juridischezaken@westbetuwe.nl.

Verzoek indienen

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar neemt u contact op met de gemeente via bovengenoemd telefoonnummer. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen op het gemeentehuis.

Verzoek ontvangen

De gemeente beslist binnen vier weken of het bezwaar gerechtvaardigd is. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.