Reacties inloopavond PWA Singel Beesd

Meegenomen in ontwerp

 • Groenparkeren voor de parkeervakken bij de groenstrook/ speelveldje
 • soort voorkeur nr 3-5 japanse sierkers of chin. Sierkers. In boomspiegel aster
 • boom verplaatsen van erfgrens 5-7 naar erfgrens 3-5. reden nr 7 heeft nauwelijk
 • parkeerruimte
 • Bij nr 5/7 graag een japanse sierkers
 • boom verplaatsen van erfgrens 5-7 naar erfgrens 3-5. reden nr 7 heeft nauwelijk
 • parkeerruimte
 • De betonblokken laten liggen of inrit vrijhouden in verband met invalide bewoonster. Betonblokken gaan weg. Afzetpalen komen terug. 
 • Bij nr 14/16 graag een japanse sierkers
 • Bij nr 19/21 graag een japanse sierkers
 • Bij nr 25 graag een japanse sierkers
 • bij nr 28/30 graag een chinese sierkers
 • Tussen 27/29 boom terug plaatsen, chinese sierkers 
 • Chinese kers of japanse sierkers
 • Bij nr 33 chinese sierkers 
 • Op de hoek bij nr 35 de boom verwijderen door parkeerplaats
 • Verwijderen boom naast 42f 
 • Ter hoogte van 42f boom weghalen
 • De boom van nr 40 en de buurman staat iets meer naar 42 omdat wij anders de hof
 • niet af kunnen draaien met de auto. Is met goedkeuring van de buurman
 • Voor nr 42 chinese sierkers
 • Naast nr 42 acer pl. Purper
 • naast nr 42 groenstrook verlengen tot bochtstraal en inplanten met mix lageschaar
 • Bij nr 43 graag een Acer campestre elegant 
 • Voorkeur voor japanse sierkers
 • Bij nr 47/49 graag japanse sierkers
 • Groene verharding weghalen bij strook nr 50
 • Groene verharding weghalen bij strook nr 50/52
 • Groene verharding weghalen bij strook nr 50/54 
 • Bij nr 59/61 graag een japanse sierkers
 • tegen over nr 64, Prunus umineko, onderbeplanting spirea jap. Manom
 • Bij nr 65/63 graag een japanse sierkers 
 • Bij de nr's 64/66/68 geen grasverharding maken 
 • Bij de nr's 64/66/68 geen grasverharding maken 
 • Bij de nr's 64/66/68 geen grasverharding maken
 • Bij nr 70/72 graag een japanse sierkers met bodembedekker 
 • Bij nr 74/76 graag een valse christus doorn 
 • Onderbeplanting bij boom 79/81 Asters 
 • Bij nr 79 /81 geen boom voor inrit, graag prunus serrulata
 • Bij nr 82/84 graag een japanse sierkers
 • De boom die voor mijn huis staat ingetekend was al door de gemeente in het verleden weggehaald maar staat er nu weer. Ik heb een lantaarnpaal en de erfgrens met de buren loopt erg raar dus graag weghalen van tekening.
 • Boomkeuze bij groenzoom 22 japanse of chinese sierkers
 • Naast burg jonkerstraat Japanse Sierkers
 • op de hoek bij Burg. Jonkertstraat 1 hoek PWA Singel een prunus amanogawa of
 • Chinese kers

Niet meegenomen in ontwerp

 • Open tegels langs de randen van de straat waar de auto's parkeren misschien ook
 • in de inritten. Alleen bij een nieuwe inrichting van een hele wijk. 
 • Meer parkeerruimte aangezien sommige 4 autos hebben. Dit is niet meegenomen omdat er te weinig ruimte in de straat is om dit te realiseren.
 • Extra aandacht voor onderhoud groen en bomen. Niet meegenomen want onderhoud wordt uitgevoerd conform beheerplan.
 • Bij nr 8/10 graag de boom wehalen ivm ruimte. Niet meegenomen boom blijft.
 • Mag de boom bij nr 59 vervallen ivm extra parkeerruimte. Niet meegenomen boom blijft.
 • Boom tegen over nr 55 verplaatsen naar vrij ruimte betonblok bij nr 78/80. Niet meegenomen boom blijft. 

In behandeling

 • Duidelijk aangeven 1 richting verkeer, groter bord
 • Duidelijk groter bord 1 richting verkeer
 • Boomstronken afbakenen met lint wordt uitgezet bij aannemer