Publiekrechtelijke beperkingen

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Landelijke Voorziening Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen). Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening en zorgt voor de informatieverstrekking.

Het is meestal de notaris die bij het voorbereiden van een verkooptransactie onderzoekt of er sprake is van een beperking maar ook een makelaar kan deze informatie opvragen. Het kan voorkomen dat een perceel/object niet nader in het kadaster wordt omschreven. In dat geval verwijst het kadaster voor meer informatie naar de gemeente.

Uw notaris of makelaar kan dit opvragen via het mailadres wkpb@bvowb.nl