Praktijkondersteuners jeugd bij alle huisartsen

De gemeente West Betuwe wil het aantal praktijkondersteuners jeugd (PHOJ) bij huisartsenpraktijken uitbreiden. Een praktijkondersteuner is een herkenbare, laagdrempelige dienstverlener voor jeugdigen en hun gezin die in dienst is van een huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner heeft een preventieve functie. Deze hulpverlener draagt bij aan onder meer vroege signalering, een snelle aanpak van mogelijke problemen en het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de zwaardere zorg. De huisartsen staan ook positief tegenover het aantrekken van een praktijkondersteuner.

Op diverse plekken werken huisartsen al met praktijkondersteuners. Die hebben vijf kerntaken:

  1. Vraagverheldering
  2. Lichte ondersteuning
  3. Doorverwijzing
  4. Verbinding tussen huisarts en kernteam
  5. Consultatie

Meer informatie over praktijkondersteuners

Eerste aanspreekpunt voor opgroei- en opvoedvragen

De gemeente vindt de praktijkondersteuner een welkome ondersteuner voor de huisarts. De praktijkondersteuner kan een brugfunctie vervullen in de transformatie van het sociaal domein. Huisartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor kinderen met psychosociale problemen of hun ouders. Driekwart van alle kinderen tot en met 18 jaar gaat minimaal één keer per jaar naar de huisarts. 

Laagdrempelig en dichtbij

De PHOJ is er voor ouders en jeugdigen. Hun hulp is laagdrempelig en dichtbij. Bovendien kunnen inwoners snel bij een praktijkondersteuner terecht. Jeugdigen kunnen er terecht als ze psychische en psychosociale problemen hebben zoals angsten, depressies, buikpijn, vermoeidheid, gedragsproblemen, pesten en conflicten met ouders en leeftijdgenoten. Ouders kunnen bij de praktijkondersteuner aankloppen met eenvoudige maar ook complexere opvoedvragen en vragen  hoe ze  kunnen omgaan met bijvoorbeeld emotionele problemen, gedragsproblemen en slaapproblemen bij hun kind. 

Deelname aan Team sociaal

De inzet van praktijkondersteuners is veelbelovend. We zien dat het aantal doorverwijzingen naar specialistische hulp vermindert en de praktijkondersteuner neemt huisartsen werk uit handen. Praktijkondersteuners zorgen ook voor de verbinding tussen jeugdprofessionals in het sociaal team en huisartsen. De praktijkondersteuners in West Betuwe maken straks zelfs deel uit van het sociaal team, Team sociaal West Betuwe genaamd. Op verschillende plekken heeft dit al zijn enorme meerwaarde bewezen.