Peuteropvang

De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs.

U kunt uw kind rechtstreeks bij een peuteropvang in de buurt aanmelden. Dit kunt u doen door naar de peuteropvang toe te gaan. U kunt ook bellen of e-mailen. 

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen krijgen van het consultatiebureau een indicatie voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Zij gaan 16 uur per week naar de peuteropvang en krijgen daar extra ondersteuning. Het programma duurt 1,5 jaar en helpt bij het inlopen van een mogelijke achterstand.
De samenwerking met het basisonderwijs zorgt ervoor dat de overstap van de peuteropvang naar groep 1 zo soepel mogelijk gaat.
Over de eerste twee dagdelen, betaalt u een inkomensafhankelijk bijdrage. Voor de extra uren die uw kind naar de peuteropvang gaat, betaalt u niets extra’s.

De kosten voor peuteropvang zijn afhankelijk van uw situatie. Werkt of studeert u allebei? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van uw inkomen. Op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/ kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Ontvangt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw situatie? Bijvoorbeeld in uw inkomen of het aantal uren opvang dat u afneemt? Pas dan meteen uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag aan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan is een bijdrage in de kosten mogelijk via de gemeente. Dit wordt direct aan de peuteropvang betaald. U betaalt wel een eigen bijdrage, de hoogte is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie over de precieze kosten, neemt u contact op met één van de aanbieders van peuteropvang.