Opvang vluchtelingen in West Betuwe

Mensen vluchten uit hun land van herkomst. Dit doen zij vanwege vervolging. Of omdat er oorlog, een conflict of geweld heerst. Zij zoeken bescherming in Nederland. Er ligt een groeiende vraag van het Rijk om opvang en huisvesting te bieden. Dat is een vraag aan alle gemeenten in Nederland, dus ook West Betuwe. Het gaat hierbij om ontheemden uit Oekraïne, statushouders en asielzoekers.

Kleinschalige opvanglocaties

West Betuwe is een gastvrije gemeente. Dat zijn we voor onze inwoners, ondernemers en voor bezoekers. Dat zijn we ook voor mensen die moesten vluchten uit hun thuisland. We werken met kleinschalige opvanglocaties passend in de omgeving. Zo pakken we ons deel op van de landelijke taak. Dat doen we samen met andere organisaties, vrijwilligers en inwoners.

Meer dan wonen

Naast het bieden van opvang, helpen we de ontheemden uit Oekraïne en statushouders met allerlei zaken. Het gaat om dingen die voor elk mens belangrijk zijn. Het gaat om meer dan wonen. Denk aan hulp bij het krijgen van onderwijs en de juiste zorg. Net als ondersteuning bij de financiën. Dat pakken we samen op met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.