Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) ligt er een groeiende vraag voor opvang. Dit zijn kinderen en jongeren die gevlucht zijn uit hun eigen land wegens oorlog, vervolging of geweld. Zij zijn om verschillende redenen zonder ouders aangekomen in Nederland en hebben daarom speciale begeleiding en opvang nodig. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen over de opvang van deze jongeren.

Waar staat amv voor?

AMV staat voor alleenstaande minderjarige vreemdeling. Dit is een kind of jongere onder de 18 jaar die uit hun eigen land is gevlucht wegens oorlog, vervolging of geweld. Een amv’er is zonder ouders of voogd in Nederland aangekomen.

Hoeveel van deze jongeren moet West Betuwe opvangen?

De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten een plaats moeten geven om te wonen. Dit aantal staat in de taakstelling voor huisvesting vergunninghouders. De verdeling over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer vergunninghouders woonruimte bieden dan kleinere gemeenten. De taakstelling voor minderjarige vluchtelingen maakt deel uit van deze gehele taakstelling. Voor 2023 heeft West Betuwe de taakstelling om in totaal 115 plekken te realiseren voor statushouders.

Waarom vangt West Betuwe amv’ers op?

Voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen ligt er een vraag voor opvang. Het beleid van gemeente West Betuwe is om opvang te regelen voor vluchtelingen als het een wettelijk verplichte taak is. Door deze jongeren op te vangen, zet de gemeente een stap dichterbij het voldoen aan de taakstelling.

Hebben de jongeren een verblijfsvergunning?

De alleenstaande minderjarige vluchtelingen die we opvangen in West Betuwe hebben de asielprocedure doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning. Dat betekent dat ze bezig zijn of gaan met inburgeren en hun leven verder opbouwen in Nederland.

Hoe oud zijn de jongeren?

De jongeren zijn gemiddeld tussen de 15 en 17 jaar oud. In de praktijk kan het voorkomen dat jongeren ook na hun 18e nog in de opvanglocatie wonen.

Waar komen ze vandaan?

De minderjarige vluchtelingen komen uit verschillende landen en zijn om verschillende redenen op de vlucht.

Voor hoe lang komen de jongeren in West Betuwe wonen?

Zodra de jongeren een volwassen leeftijd bereiken en ingeburgerd zijn, wordt geprobeerd om hen te huisvesten in een reguliere woning. Met het huidige woningtekort kan het daarom voorkomen dat de jongeren langer op een opvanglocatie zullen wonen.

Moet iemand de opvang verlaten als hij/zij 18 wordt?

Nee, dat hoeft niet. Ze mogen hier blijven wonen totdat zij er klaar voor zijn om dit te verlaten. Uiteraard kan dit alleen als er geschikte woonruimte beschikbaar is.

Gaan ze ook naar school?

Voorgezet onderwijs volgen ze in de Internationale Schakelklas. Hier leren ze vooral Nederlands. Na de ISK gaan leerlingen naar het reguliere onderwijs. Door onderwijs ervaren amv’s weer een normaal leven en werken zij aan een toekomstperspectief.

Wat doen ze iedere dag?

Op een opvanglocatie voor jongeren wordt de normale gang van zaken zoveel mogelijk nagebootst. De jongeren gaan naar het voortgezet onderwijs in de Internationale Schakelklas. Thuis koken en eten ze samen. De jongeren proberen in Nederland een zo normaal mogelijk leven te leiden. Ze willen graag naar school, werken en integreren.

Wie is verantwoordelijk voor de jongeren?

Stichting Nidos heeft de voogdij over alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland. Zij zijn verantwoordelijk. De begeleiding en het beheer op de locatie wordt door een contractpartner van Nidos gedaan.

Wie verzorgt de begeleiding?

De contractpartner van Stichting Nidos verzorgt de begeleiding. Er is 24/7 begeleiding aanwezig in het pand om de jongeren te begeleiden en te ondersteunen.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

De begeleiding is er vooral op gericht dat jongeren naar school gaan, een bijbaan vinden en daarnaast bezig kunnen zijn met hobby's. Kortom, het faciliteren en ondersteunen bij hetgeen wat normale leeftijdsgenoten ook doen in Nederland. Daarnaast hebben begeleiders oog voor de persoonlijke verzorging van de jongeren en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar leefomgeving.

Hoe is het met de gezondheid van de jongeren?

Amv’s zijn jong en veerkrachtig. Hun fysieke gezondheid is relatief goed. Factoren die de gezondheid gunstig beïnvloeden zijn:

  • het zo snel mogelijk kunnen oppakken van het normale leven met perspectief op werk, opleiding of andere vormen van participatie;
  • het beschikken over voldoende sociale steun/netwerken;
  • duidelijkheid over verblijf, en;
  • de nabijheid van naaste familie.

Hoe kan ik helpen?

De jongeren hebben een nare periode achter de rug en willen niets liever dan mee doen en onderdeel worden van de maatschappij. Door een goede buur te zijn zullen zij zich welkom voelen.