Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder of verhuurbemiddelaar discrimineert of bedreigt? Of vraagt de verhuurder een te hoge borg of oneerlijke servicekosten? Dan kunt u ongewenst gedrag van de verhuurder of verhuurbemiddelaar melden. Het maakt niet uit voor hoelang u de woonruimte huurt, of u arbeidsmigrant bent of nog een woning zoekt.
Digitaal formulier: ongewenst gedrag verhuurder melden

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • U een particuliere huurwoning zoekt (niet een woning van een woningcorporatie)
 • U een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar is iemand die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders. 
 • U een buitenlandse werknemer bent met een huur-werkcontract. U werkt én woont dan via een uitzendbureau. 

Huurt u een woning van een woningcorporatie zoals De Kernen of KleurrijkWonen? Meld uw klacht dan bij de woningcorporatie zelf. Die handelt de klacht zelf af. 

Wat u kunt melden

 • Discriminatie
  Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen een huurder niet kiezen op basis van nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.
 • Intimidatie
  Verhuurders en verhuurbemiddelaars mogen niet intimideren. Bijvoorbeeld dreigen met opzeggen van het huurcontract. Of dreigen om de elektriciteit af te sluiten. 
 • Drie maanden borg of meer
  Vanaf 1 juli 2023 mogen verhuurders maximaal twee maanden borg vragen. Is het huurcontract voor 1 juli 2023 afgesloten, dan is drie maanden borg toegestaan. 
 • Geen schriftelijk huurcontract
  Een huurcontract moet altijd schriftelijk zijn. Op het contract staat uw handtekening en die van de verhuurder. 
 • Te hoge servicekosten
  De servicekosten moeten eerlijk zijn. Verhuurder en verhuurbemiddelaars moeten u ieder jaar een compleet overzicht van de kosten sturen. 
 • Geen informatie over rechten en plichten als huurder
  De rechten en plichten die u heeft als huurder moet de verhuurder u schriftelijk laten weten. Daarin staat ook:
  • Informatie over de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • Informatie over hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • Informatie over het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
 • De verhuurbemiddelaar vraagt bemiddelingskosten
  Een verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten vragen.
 • Huurcontract en arbeidscontract zitten aan elkaar vast.
  Voor de verhuur aan arbeidsmigranten gelden extra regels.
  • Het huurcontract mag niet aan een arbeidscontract vastzitten. 
  • Rechten en plichten als huurder moeten in een taal geschreven zijn die de arbeidsmigrant begrijpt.  

Wat u hier niet kunt melden

Nodig bij uw melding van ongewenst gedrag van een verhuurder

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen. U geeft uw gegevens dan niet. Als u een anonieme melding doet, kunnen wij u niet informeren over de uitkomst van het onderzoek. Soms is het dan ook moeilijker om de feiten te onderzoeken. 
 • Gegevens van de verhuurder of bemiddelaar waarover u een melding maakt. 
 • Het adres van de woning die u huurt of wilt huren
 • Beschrijving van de situatie. Als dat kan graag met foto’s en bijlagen. 

Na uw melding

 • De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Is uw melding niet anoniem, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging  en informeren we u over het vervolg van uw melding. Is uw melding anoniem, dan kunnen wij u niet informeren. 
 • Blijkt na uw melding dat de verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan de regels houdt? Dan kan de gemeente de verhuurder of verhuurbemiddelaar verplichten om dat wel te doen. De gemeente kan een verhuurder of verhuurbemiddelaar ook een boete geven. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.

Kosten

U hoeft niets te betalen. Een melding is gratis.  

Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 hebben we in Nederland de Wet goed verhuurderschap. Deze wet beschermt woningzoekenden, huurders en buitenlandse werknemers met een werk-huurcontract. Volgens deze wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Lees meer over de Wet goed verhuurderschap.externe-link-icoon

Vragen

Heeft u nog vragen, bel dan naar ons algemene nummer 0345 - 72 88 00.