Nederlander worden

U kunt op twee manieren Nederlander worden: door optie of door naturalisatie.

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? En staat u bij de gemeente ingeschreven? Dan kunt u bij ons een verzoek tot optie indienen. Maak hiervoor een afspraak. 


Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor optie? Dan gaan wij aan de slag met uw aanvraag. Hierover krijgt u een brief
 • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt u binnen zes weken een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument bij ons aanvragen
 • U moet dan uw verblijfsdocument inleveren

Meenemen

 • Verblijfsvergunning
 • Paspoort of ander reisdocument
 • Geboorteakte
 • Ander documenten over uw persoonlijke situatie, zoals echtscheidingsakte, erkenningsakte en huwelijksakte

De gemeente checkt of de documenten echt zijn. 

Woont u in Nederland en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? En staat u bij de gemeente ingeschreven? Dan kunt u bij ons een verzoek tot naturalisatie indienen. Maak hiervoor eerst een afspraak.


Hoe het werkt

 • Voldoet u aan alle voorwaarden voor naturalisatie? Dan maken we een tweede afspraak om uw naturalisatieverzoek samen in te dienen
 • Wij schrijven een advies en sturen dit samen met uw aanvraag op naar de IND
 • De koning beslist over uw aanvraag. Via de IND ontvangt u hier een brief over
 • Mag u naturaliseren? Dan krijgt u 6 weken later een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie
 • Twee dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument bij ons aanvragen
 • U moet dan uw verblijfsdocument inleveren

Meenemen

 • Verblijfsvergunning
 • Paspoort of ander reisdocument
 • Geboorteakte
 • Inburgeringsdiploma op A2-taalniveau. Heeft u dit niet? Dan kijken we ook naar andere Nederlandse middelbareschooldiploma's

De gemeente checkt of de documenten echt zijn. 

Nederlander worden door optie

Voor wie?

Kosten

Voor 1 persoon

€ 187,00

Voor een stel

€ 319,00

Voor ieder minderjarig kind waarvoor u een aanvraag doet € 21,00

Nederlander worden door naturalisatie

 

Voor wie?

Kosten

Voor 1 persoon

€ 881,00

Voor een stel

€ 1.124,00

Voor ieder minderjarig kind waarvoor u een aanvraag doet € 130,00